BDO arba atliekos 2020 m. – patikrinkite, kaip pasiruošti

Co Dydžio Keitimas

BDO yra duomenų bazė, leidžianti rinkti ir tvarkyti informaciją apie atliekų tvarkymą. Netrukus pradės veikti registravimo, įrašymo ir ataskaitų teikimo funkcijos, kurių dėka vartotojai, t.y. gamintojai ir atliekų turėtojai, savo įsipareigojimus galės vykdyti elektroniniu būdu. Kaip bus pranešama apie atliekas 2020 m. ir kas turės vesti tokią apskaitą, paaiškinta toliau esančiame straipsnyje.

Atliekos 2020 metais – kas turės vesti apskaitą BDO?

BDO registrą (produktų ir pakuočių bei pakuočių tvarkymo duomenų bazės) tvarko vaivadijų maršalai. Jiems kiekvienas subjektas, kuris:

  • yra atliekų gamintojas (dėl jo veiklos susidaro arba pasikeičia atliekų pobūdis ar sudėtis),
  • yra fizinis ar juridinis asmuo arba organizacinis vienetas, neturintis juridinio asmens statuso ir turintis atliekų.

Nuo 2020 metų sausio 1 dienos visi, priklausantys minėtoms grupėms, privalės būti įrašyti į BDO registrą ir jame vesti apskaitą bei atskaitomybę. Bet pirmiausia tu turi būti jame. Subjektus į registrą pareikalavę arba ex officio įrašo vaivadijos maršalai.

Registracija BDO nuo 2020 m. sausio mėn.

Iki šiol prašymą įrašyti į Registrą buvo galima pateikti popieriuje arba internetu. Tačiau nuo naujų metų registruotis į BDO bus galima tik elektronine forma. Išimtis yra užsienio verslininkai, veikiantys Lenkijoje. Tokios paraiškos kaip duomenų keitimas ar ištrynimas taip pat bus tvarkomos elektroniniu būdu.

Norėdami patikrinti, ar turite užsiregistruoti, tiesiog užpildykite formą.

Paraiška turi būti pateikta iki 2019 m. gruodžio 31 d. BDO numeris suteikiamas ne iš karto. Institucija turi vieną mėnesį apsvarstyti prašymą. Todėl šį formalumą verta atlikti kuo greičiau.

Reikėtų prisiminti, kad subjektai negali vykdyti verslo be įrašo BDO registro prašymu. Vienintelė šios taisyklės išimtis yra veikiančios parduotuvės ir didmenininkai, kurie klientams tiekia plastikinius maišelius. Jų atveju galima užsiimti verslu ir laukiant, kol bus gautas įrašas, tačiau prašymą reikia pateikti ne vėliau kaip iki 2019 m. gruodžio 31 d. Kita vertus, naujai įsteigtiems subjektams galioja bendra taisyklė.

Atliekų registravimas ir ataskaitų sudarymas

Svarbi informacija visiems subjektams, kuriems taikoma registravimo prievolė, yra ta, kad be registracijos jie negalės perduoti atliekų jas surenkančioms įmonėms. Tai susiję su negalėjimu išduoti atitinkamų dokumentų. Nauja ir tai, kad susidariusių ir perduotų atliekų inventorizacija 2020 metais turės būti rengiama praktiškai nedelsiant.

Tokią apskaitą privalo vesti kiekvienas atliekų savininkas. Kita vertus, kiekvienas, kuris veda apskaitą, privalo rengti ataskaitas. Toks dokumentas taip pat bus rengiamas elektroninėje sistemoje.

Kokios yra nuobaudos už BDO taisyklių nesilaikymą?

Nesilaikant minėtų taisyklių, numatytos sankcijos – bauda nuo 100 iki daugiau nei 1 mln. PLN arba areštas. Jie skiriami nepateikus prašymo dėl įrašymo į BDO registrą, išbraukimo ar jo pakeitimo. Pasekmės laukia ir tų, kurie pateiks faktų neatitinkantį prašymą ar pažeidžia įsipareigojimus, susijusius su ataskaitų registravimu ir rengimu.

Nuo 2020 m. sausio 1 d. bauda arba areštas grės ir asmenims, kurie neturės patvirtinimo iš BDO komunalinių ir komunalinių atliekų vežimo metu, nesilaikys nustatyto dokumentų ir duomenų saugojimo, dalijimosi ir pateikimo laiko.

Taip pat numatytos baudos, kai subjektas veikia neįtrauktas į registrą, taip pat kai į su verslu susijusius dokumentus (pvz., sąskaitose faktūrose) neįtraukia registracijos numerio. Tada skiriama administracinė nuobauda – nuo ​​5000 iki 1 mln. PLN.