Neteisinga, sugadinta arba pamesta sąskaita faktūra

Paslaugų Mokestis

Vykdant ūkinę veiklą gana dažnai pasitaiko klaidų gaunamose PVM sąskaitose faktūrose tiek pirkėjo duomenyse, tiek kainoje ar kiekyje.Kaip ištaisyti klaidas, kad gautas dokumentas būtų pagrindas pripažinti išlaidas įmonės sąnaudose? Ką daryti, jei sąskaita faktūra buvo prarasta arba sugadinta? Kiekvienu atveju rasime sprendimą.

Klaidų taisymas

Išrašytoje PVM sąskaitoje faktūroje esančias klaidas gali taisyti tiek dokumento išdavėjas, tiek gavėjas. Viskas priklauso nuo klaidos tipo. Todėl galime rasti šiuos dokumentus:

 • pataisos raštas – pirkėjo išduotas,
 • korekcinė sąskaita – išrašyta pardavėjo.

Pataisos pastaba

Prekių ar paslaugų pirkėjas, gavęs sąskaitą faktūrą arba taisomąją sąskaitą faktūrą, kurioje yra klaidų, gali išrašyti sąskaitą faktūrą, vadinamą taisomuoju raštu, jei šios klaidos yra ypač susijusios su klaidomis:

 • vardai ir pavardės arba pirkėjo vardas arba trumpasis vardas ir pavardė bei jų adresai,
 • pirkėjo mokesčių mokėtojo kodas,
 • išdavimo arba pardavimo data,
 • prekės ar paslaugos pavadinimas (tipas).

Korekciniu raštu negalima keisti viso ūkio subjekto.

Taisomojoje pastaboje turi būti bent:

 • eilės numeris ir išdavimo data,
 • vekselio davėjo ir sąskaitos faktūros ar taisančios sąskaitos faktūros išdavėjo vardai ir pavardės arba vardai ar trumpieji vardai, taip pat jų adresai ir mokesčių mokėtojo kodai,
 • duomenys, esantys sąskaitoje faktūroje, su kuria susijęs taisomasis raštas,
 • taisytos informacijos turinio ir teisingo turinio nurodymas.

Verta prisiminti, kad nedidelės klaidos neturi įtakos mūsų pirkimo mokesčio atsiskaitymui. Pagal 2012 m. rugpjūčio 18 d. Katovicų mokesčių rūmų direktoriaus individualų išaiškinimą: (...) mokesčių mokėtojų išrašytų ir gautų PVM sąskaitų faktūrų teisingumą pirmiausia turėtų lemti tai, ar šie dokumentai patvirtina realias komercines operacijas. Todėl jei sandorius dokumentuojančiose sąskaitose yra vadinamosios smulkių defektų, laikytina, kad ginčyti PVM sąskaitas faktūras vien dėl minėtų smulkių trūkumų nėra pagrindo. Tai yra defektų rūšys, dėl kurių, tiesa, sąskaita faktūra neatitinka teisės aktuose nustatytų reikalavimų, tačiau savaime neturi įtakos objektui ir mokesčio bazei. (...)

Pataisymo sąskaita faktūra

Sąskaitos faktūros taisymo dokumentas išrašomas šiais atvejais:

 • kai po sąskaitos faktūros išrašymo buvo suteiktos nuolaidos arba padidinta kaina,
 • suklydus kainoje, tarife ar mokesčio sumoje,
 • jei rangovas grąžina visas prekes arba jų dalį,
 • neteisingai nurodytas pirkėjas.

Taisomojoje sąskaitoje faktūroje turi būti bent:

 • žodis KOREKCIJA arba žodžiai TAISYMO SĄSKAITA FAKTŪRA,
 • eilės numeris ir išdavimo data,
 • pardavėjo ir pirkėjo vardai ir pavardės arba vardai ar trumpi vardai, jų adresai ir mokesčių mokėtojo kodas,
 • diena, mėnuo ir metai arba pardavimo mėnuo ir metai bei išrašymo data ir sąskaitos faktūros eilės numeris, pažymėtas "PVM SĄSKAITA FAKTŪRA",
 • prekių ar paslaugų, kurioms įtakos turėjo kainos pasikeitimas, pavadinimas,
 • kainos vertės be mokesčių padidėjimo / sumažėjimo suma,
 • pardavimo mokesčio padidinimo / sumažinimo suma.

Tačiau reikia atminti, kad išrašant taisomąją sąskaitą faktūrą privalome gauti iš savo rangovo pasirašyto taisymo kopiją. Tai būtina sąlyga, kad būtų galima sumažinti mokėtino mokesčio sumą.

Pamiršta sąskaita faktūra ir dublikatas

Jei išlaidų sąskaita faktūra pametama arba sugadinta, turėtumėte paprašyti rangovo dublikato. Mokesčių mokėtojai, kurie veda pajamų ir išlaidų mokesčių knygą, apmoka dublikatą pirkimą patvirtinančią sąskaitą faktūrą tokiomis pat sąlygomis kaip ir originalią sąskaitą. Tada pristatymas registruojamas remiantis aprašymu arba specifikacija, o sąskaitos faktūros dublikato vertė turi būti įrašyta į knygą dublikato gavimo dieną. Pametus ar sunaikinus kitų išlaidų patyrimą patvirtinantį dokumentą, o šios išlaidos anksčiau nebuvo užskaitytos, jos turi būti įtrauktos į dublikato gavimo mėnesį.