PVM taisymo praktikoje nepagrįstumas

Paslaugų Mokestis

Mokesčių mokėtojas turi apskaičiuoti ir deklaruoti tam tikro laikotarpio mokėtino PVM sumą. Jeigu pateiktoje deklaracijoje yra klaida, jis turi teisę pateikti pataisymą. Vadovaujantis PMĮ pakeitimu, nuo 2016 m. pasikeitė pataisos pagrindimo pateikimas. Perskaitykite straipsnį ir sužinokite, ar galima nepateisinti PVM korekcijos.

Kada turėčiau pateikti mokesčių deklaracijos pataisymą?

Vadovaujantis 2008 m. Mokesčių įsakymo 81 straipsnio 1 dalis, mokesčių mokėtojai gali taisyti anksčiau pateiktą mokesčių deklaraciją, jeigu joje yra:

  • formalios klaidos, dėl kurių sunku identifikuoti deklaraciją teikiantį asmenį, pvz., trūksta mokesčių mokėtojo parašo,

  • apskaitos klaidos, pvz., apskaičiuojant mokesčius arba apskaičiuojant mokesčio bazės dydį.

Pateikus mokesčių deklaracijos patikslinimą, už mokestinį nusižengimą nenubausta. Negana to, mokesčių deklaraciją galima taisyti tiek kartų, o mokesčių deklaracijos galiojimas baigiasi po 5 metų, skaičiuojant nuo deklaracijos pateikimo metų pabaigos.

Svarbu!

Mokesčių deklaracijos patikslinimas turėtų būti pateiktas kartu su galimu mokestinės nepriemokos apmokėjimu.

 

1 pavyzdys.

Mokesčių mokėtojas deklaraciją už 2014 metus pateikia 2015 metų balandžio mėnesį. Taigi kyla klausimas, iki kurių metų galima taisyti pateiktą pareiškimą?

Mokesčių mokėtojas, 2015 metais pateikęs 2014 metų mokesčio deklaraciją, gali ją patikslinti iki 2020 metų pabaigos. Tai reiškia, kad mokesčių deklaracija gali būti taisoma 5 metus nuo tų metų, kuriais ji buvo pateikta, pabaigos.

Nepateisinama PVM korekcija nuo 2016 m

Pagal Mokesčių potvarkio pakeitimą, prie deklaracijos, kuria patikslinta mokesčių deklaracija, dabar nereikia pateikti taisymo pagrindimo – rašto, kuriame paaiškinama, kokie elementai buvo pakeisti, kodėl ir kokia apimtimi. Ši taisyklė taikoma visiems pataisymams, kurie buvo pateikti nuo 2016 m. sausio 1 d. Tačiau tai, kad nėra prievolės pateikti PVM tikslinimo pagrindimo, nereiškia, kad tai negali būti daroma savanoriškai.

Dėmesio!

Tačiau reikia atsiminti, kad mokesčių administratorius, vykdydamas patikrinimo veiklą, gali prašyti mokesčių mokėtojo (taip pat raštu) pateikti paaiškinimus dėl pateikto pataisymo.

Kokiais atvejais deklaracijos taisymo pateikimas bus neveiksmingas?

Kaip minėta anksčiau, mokesčių deklaracijos klaidas galima ištaisyti pateikiant pataisymus. Tačiau kai kuriose situacijose kompleksinis deklaracijos taisymas nebus veiksmingas. Vadovaujantis 2008 m. Mokesčių įsakymo 81B straipsnio 1 dalies 1 punktu, deklaracijos taisymas sustabdomas mokestinio patikrinimo, fiskalinio patikrinimo ar mokestinės procedūros laikui. Tuo metu pateiktas pataisymas neturi teisinių pasekmių. Verta žinoti, kad teisė pateikti pataisą galioja ir po patikrinimo ar procedūros atlikimo ta apimtimi, kuri neapima mokestinės prievolės dydį nustatančio sprendimo.

Svarbu!

Patikrinimo laikotarpiu mokesčių mokėtojas turi teisę pateikti deklaracijos patikslinimą už kitus laikotarpius, kuriems netaikoma patikrinimo procedūra.

Be to, nuo 2016 m. sausio mėnesio mokesčių administratorius privalo informuoti mokesčių mokėtoją apie deklaracijos taisymo neveiksmingumą, kai ji pateikiama patikrinimo ar mokestinio proceso metu.

Apibendrinant galima teigti, kad pasikeitus reguliavimui mokesčių deklaracijos taisymo pateikimas tapo daug paprastesnis. Pagal Mokesčių potvarkio pakeitimą, nuo 2016 m. sausio 1 d. nebelieka pareigos pateikti PVM korekcijos pagrindimo. Atkreipiame dėmesį, kad pateikta mokesčių deklaracija gali būti taisoma 5 metus nuo metų, kuriais buvo pateikta deklaracija, pabaigos.