Ar nemokamas kupono pervedimas yra apmokestinamas?

Paslaugų Mokestis

Vis dažniau įmonės savo klientams pateikia pasirinktų paslaugų ar prekių čekius. Tačiau nemaža dalis verslininkų turi problemų dėl atsiskaitymo. Todėl patikrinkime, ar nemokamas čekio pervedimas yra apmokestinamas ir kada reikėtų pripažinti pajamas iš tokio dokumento išrašymo.

Kas yra kuponas?

Apmokestinimo požiūriu svarbu nustatyti, kas iš tikrųjų yra kuponas.

Kuponas pagal žodyno apibrėžimą yra:

  • rašytinis įrodymas,

  • dokumentas, patvirtinantis sudarytą sandorį,

  • rašytinis pareiškimas,

  • įgaliojimas,

  • sertifikatas,

  • kredencialus.

Iš minėto apibrėžimo matyti, kad čekis nėra daiktas Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo prasme, taip pat nepatenka į paslaugos sąvoką. Kuponas taip pat nėra turtinė teisė. Tai tik dokumentas, patvirtinantis jo turėtojo teises, pvz., įsigyti tam tikrą naudą (ar įsigyti prekių) per tam tikrą laikotarpį. Tai speciali mokėjimo priemonė, kurios pagrindu galima įsigyti konkrečią prekę ar paslaugą.

Kupono suteikimas nemokamai – ar jis apmokestinamas?

Pridėtinės vertės mokesčio pagrindu apmokestinamas prekių tiekimas už atlygį ir paslaugų teikimas už atlygį šalies teritorijoje, kaip tai numatyta 2008 m. 5 sek. 1 aukščiau įstatymas. Savo ruožtu pagal str. 2 minėto teisės akto 6 punkte prekės suprantamos kaip daiktai ir jų dalys, taip pat visos energijos formos.

Pats kupono įteikimo neatlygintinas veiksmas nebus apmokestinamas prekėmis ir paslaugomis, nes jis nėra įtrauktas į apmokestinamos veiklos katalogą, nurodytą 1 str. 5 sek. Prekių ir paslaugų mokesčio įstatymo 1 str.

Kupono suteikimas nemokamai negali būti vertinamas kaip paslaugų teikimas už atlygį, nes kuponas suteikia teisę jo turėtojui įsigyti pasirinktą paslaugą.

Panašią poziciją pateikia ir mokesčių administratorius. Nacionalinės mokesčių informacijos direktoriaus 2017-10-13 išaiškinime (0111-KDIB3-1.4012.384.2017.1.ICz) skaitome, kad prekių ir paslaugų apmokestinimo nuostatos neapibrėžia sąvokos „vaučeris“. Institucijos teigimu, kuponas yra konkrečios piniginės vertės dokumentas, suteikiantis teisę įsigyti nurodytą naudą. Kitaip tariant, tai tikrai tik tapatybės / įrodymas, suteikiantis pirkėjui teisę gauti konkrečią paslaugą, t.y. įsigyti pasirinktą prekę ar pasinaudoti paslauga. Kuponas pats savaime netenkina jokių poreikių, todėl nėra savarankiška paslauga. Todėl, šios institucijos nuomone, kuponas nepatenka į prekės ar paslaugos apibrėžimą Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo prasme, o yra tik dokumentas, suteikiantis teisę įsigyti konkrečią prekę ar paslaugą už nurodytą sumą. šiame dokumente. Vadinasi, pats čekio išdavimo veiksmas, jeigu vaučeris pakeičia grynuosius pinigus, ty jo turėtojas jais „atsimoka“ įsigydamas prekes ar paslaugas, neturėtų būti tapatinamas su PVM apmokestinamų prekių tiekimu ir paslaugų teikimu.

1 pavyzdys.

Mokesčių mokėtojas surengė susitikimą savo klientams. Susitikimo metu Bendrovė nori dalyviams išdalinti 50 Eur vertės turistinius čekius. Jų turėtojas gauna nuolaidą paslaugoms pasirinktuose viešbučiuose. Įmonė perka čekius iš Vokietijos įmonės. Kaip šioje situacijoje atsiskaityti už kuponų pirkimą ir įteikimą?

Atsižvelgiant į tai, kad čekio perdavimo aktas nėra prekių tiekimas ar paslaugos teikimas, jų perdavimas nėra prekių ir paslaugų apmokestinama veikla. Todėl taip pat netikslinga analizuoti, ar buvo įsigytos prekės Bendrijos viduje, ar importuotos paslaugos.

Ar tam tikros sumos mokėjimas mainais už kuponą yra apmokestinamas?

Paprastai tam tikros sumos mokėjimas mainais už kuponą nėra išankstinis mokėjimas. Tačiau kai kuriose situacijose to gali ir nebūti.

2 pavyzdys.

Mokesčių mokėtojas, kuris yra kultūros įstaiga, teikia viešąsias kultūros ir švietimo srities paslaugas, vykdydamas savo statutinę veiklą. Mokesčių mokėtojas parduoda įėjimo į interaktyvią parodą bilietus ir pardavimą apmokestina 8 procentų tarifu pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 3 priedo 182 punktą (kultūros ir pramogų paslaugos) tik dėl galimybės naudotis kultūros objektais. Be to, prekiauja kuponais (nuolaidų kuponas keičiamas į įėjimo į parodą bilietą su nuolaida, įprastas kuponas keičiamas į įprastą įėjimo į parodą bilietą). Dėl čekių pardavimo kiekvieną kartą su rangovu pasirašoma sutartis, kurioje nurodomas konkretus kuponų skaičius ir tipas bei jų panaudojimo data.

Nemokamas kupono suteikimas paprastai negali būti tapatinamas su prekių pristatymu ar paslaugų teikimu. Tačiau jeigu išankstinio apmokėjimo metu prekės ar paslaugos yra detaliai nurodytos – būsimi įvykdymai aiškiai apibrėžiami atsižvelgiant į prekės ar paslaugos rūšį, o teisinių santykių šalys avanso mokėjimo momentu. neturi noro ateityje jos keisti – gauta suma turėtų būti traktuojama kaip avansas arba išankstinis apmokėjimas konkrečiai išmokai.

Todėl gautos pinigų sumos už konkrečių paslaugų teikimą sudaro prekių ir paslaugų apmokestinamą apyvartą, o mokestinė prievolė atsiranda jas gavus.

Kupono išdavimas nėra prekių pristatymas ar paslaugos suteikimas. Taigi čekio išdavimo dieną mokestinės pajamos negeneruojamos. Šios pajamos bus gautos tik tada, kai mokesčių mokėtojas atliks paslaugą.

Kadangi mokestinės pajamos turėtų būti pripažįstamos paslaugos suteikimo metu, gautas įmokas už kuponą turėtų būti traktuojamas kaip išankstinis mokėjimas už vėlesnį paslaugos atlikimą. Tokie priedai neįtraukiami į pajamas pagal 2006 m. 14 sek. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 3 1 punkto, pagal kurį pajamos, nurodytos 2007 m. 1 ir 2 d., surinkti mokėjimai arba sukauptos gautinos sumos už prekių tiekimą ir paslaugų teikimą, kurie bus atlikti kitais ataskaitiniais laikotarpiais (...).

Tačiau tuo atveju, kai klientas per nurodytą laikotarpį nepasinaudoja iš čekio atsirandančiomis teisėmis, mokesčių mokėtojas paskutinę atsiskaitymo laikotarpio dieną turi pripažinti pajamas ta suma, kurios klientas nepanaudojo.

Apibendrinant galima teigti, kad pagal 2014 m. spalio 22 d. Bydgoščiaus mokesčių rūmų raštą (ITPB1 / 415-886 / 14 / MW), kvito išdavimo atveju pajamos turėtų būti pripažįstamos tik tada, kai paslauga suteikiama. arba nepanaudojus kupono per nustatytą terminą – pasibaigus jo galiojimo laikui.