Kaip apsisaugoti nuo turto praradimo, t.y. nutraukus įgyjamąjį senaties terminą

Paslauga.  T

Pasitaiko, kad kas nors naudojasi svetimu namu, butu arba užima visą ar dalį ne jo sklypo. Ne visada tai daro su savininko sutikimu ar net žinant. Tokia situacija gali lemti įgyjamąjį nekilnojamojo turto senaties terminą, taigi dabartiniam savininkui gali būti negrįžtamas nuosavybės praradimas. Be to, turto netekusi „nukentėjusioji šalis“ negali reikalauti sumokėti už turtą. Tada svarbu sustabdyti įtikinimą. Kaip išvengti įgyjamojo nekilnojamojo turto recepto?

Įgyjamojo recepto sąlygos

Nekilnojamojo turto senaties terminas galimas, jei kartu yra tenkinamos šios sąlygos:

  • konkretus asmuo faktiškai valdo nekilnojamąjį turtą ar jo dalį;

  • ši viešpatystė įgauna spontaniško užvaldymo formą;

  • spontaniškas turėjimas nepertraukiamai trunka 20 ar 30 metų.

Savarankiška nuosavybė apibrėžiama kaip nuosavybė. Tuomet nekilnojamojo turto savininkas imasi tokios veiklos, kuri sudaro nuosavybės teisės įgyvendinimą – rūpinasi nekilnojamuoju turtu, moka mokesčius, investuoja į jį ir pan. Nekilnojamą turtą jis valdo sau, tarsi būtų jo savininkas, jis tai pasireiškia išorėje, kitų žmonių ir institucijų atžvilgiu.

Jeigu turėtojas valdymą įgyja sąžiningai, įgyjamas senaties terminas įvyksta po 20 metų nepertraukiamo turto valdymo. Kita vertus, jei jis ėmė valdyti nesąžiningai, reikalaujama 30 metų.

Kada nebus įgyjamojo recepto?

Nekilnojamojo turto savininkas gali apsiginti nuo turto praradimo, visų pirma, įrodydamas, kad nėra tenkinamos įstatymo reikalaujamos įgyjamojo senaties termino sąlygos.

Savininkas niekada nepraras nuosavybės teisės dėl įgyjamojo senaties termino, jeigu jo turtą valdantis asmuo nėra savarankiškas savininkas. Nekilnojamojo turto disponavimas gali būti vykdomas, pavyzdžiui, priklausomybės nuosavybės forma. Pavyzdžiui, savininkas išnuomoja butą. Nuomininkas yra priklausomas savininkas, jis nevaldo daikto kaip savininkas sau, o naudojasi daiktu sutarties pagrindu. Net ir turėdamas turtą tokiu būdu 20 ar 30 metų, jis niekada neįgytų nuosavybės teisės į turtą pagal įgyjamąjį senaties terminą.

Reikia atsiminti, kad priklausomas užvaldymas gali peraugti į spontanišką užvaldymą – tai priklauso nuo bylos aplinkybių ir paties turėtojo požiūrio. Jeigu minėtas patalpų nuomininkas staiga nustotų mokėti nuomos mokestį, nustotų bendrauti su savininku, išoriniuose santykiuose pradėtų elgtis kaip savininkas, tai jo nuosavybė galėtų įgauti savarankiškos nuosavybės formą.

1 pavyzdys.

Buto nuomininkas pradeda mokėti nekilnojamojo turto mokestį (mokestinė prievolė tenka savininkui, o ne nuomininkui), pretenduoja būti patalpų savininku įvairiems asmenims ar institucijoms, be buto sutikimo į jį investuoja reikšmingas investicijas. patalpų savininkas. Tokia situacija ypač gali susidaryti tada, kai, pavyzdžiui, mirė savininkas, o jo įpėdiniai nuomininkui neatsiskaito. Dėl to toks asmuo, pasibaigus ieškinio senaties terminui, perims turtą nuosavybėn.

Kita vertus, teismų praktikoje nurodoma, kad vien nekilnojamojo turto mokesčio sumokėjimas neįrodo nuosavybės teisės egzistavimo, tačiau tai yra svarbi aplinkybė, kuri analizuotina kartu su visais kitais faktais, kurie sudaro pagrindą teisiniam vertinimui. nekilnojamojo turto nuosavybės pobūdis (Teismo Aukščiausiojo Teismo 2018 m. vasario 28 d. sprendimas, bylos numeris II CSK 231/17).

Kada yra 20 ir kada 30?

Savininkas taip pat gali gintis nuo turto praradimo įrodydamas, kad fiziniam turėtojui reikia 30 metų nepertraukiamo valdymo įgyjamajam senaties terminui, o ne 20 metų dėl to, kad jis valdymą įgijo nesąžiningai, o ne sąžiningai. Civilinio kodekso 172 str.).

Yra sąžiningas asmuo, kuris, remdamasis jam priklausančia teise, klaidingai mano, kad turi tokią teisę, jeigu tik tokia klaidinga prielaida konkrečiomis bylos aplinkybėmis laikytina pagrįsta.

Kita vertus, nesąžiningas yra tas, kuris, remdamasis jam priklausančia teise, žino, kad neturi teisės į nuosavybę, arba, nors to nežino, tačiau jo nežinojimas nėra pateisinamas. bylos aplinkybių (Katovicų apeliacinio teismo 2018 m. kovo 13 d. sprendimas). r., bylos numeris V AGa 336/2018).

2 pavyzdys.

Sąžiningu savininku laikytinas asmuo, kuris nekilnojamąjį turtą „įsigijo“ pagal sutartį, sudarytą be notarinio akto formos. Tokiu atveju turtui įsigyti reikia 30 metų, o ne 20 metų valdymo.

Įgyjamojo recepto nutraukimas – kaip tai padaryti?

Labai naudinga teisinė priemonė savininko rankose, leidžianti apginti savo nuosavybės teises, yra veikla, leidžianti nutraukti įgyjamąjį senaties terminą. Jei toks įgyjamojo senaties nutraukimas įvyksta, įgyjamojo senaties terminas skaičiuojamas iš naujo, o tai praktiškai neleis jo turėtojui įsigyti įgyjamąjį senaties terminą.

Įgyjamąjį senaties terminą pirmiausia nutraukia bet koks veiksmas teisme ar kitoje institucijoje, paskirtoje nagrinėti ar vykdyti tam tikros rūšies bylas, arba arbitražo teisme, tiesiogiai atliekamas siekiant ištirti ar nustatyti, arba tenkinantis arba užtikrinant teisę. Klasikiausias tokio veiksmo pavyzdys – ieškinys dėl nekilnojamojo turto.

3 pavyzdys.

10 metų žemės savininkas dalį kaimyno sklypo užima be jokios sutarties. Šią plotą jis įsisavino į savo turtą, pasistatęs tvorą, visuose dokumentuose rodo, kad yra jos savininkas ir moka daugiau nekilnojamojo turto mokesčio. Užimamos žemės sklypo dalies savininkas gali pareikšti ieškinį dėl nekilnojamojo turto išdavimo. Tokio veiksmo pateikimas baigsis įgyjamojo recepto galiojimu.

Įgyjamojo senaties ir paveldėjimo reikalų nutraukimas

Senatis dažnai įvyksta šeimos santykiuose, pvz., po testatoriaus mirties. Vienas iš įpėdinių gyvena šeimos būste, kuris yra paveldėtas, kitas byla nesidomi. Pirmasis įpėdinis valdo turtą, jame gyvena, juo rūpinasi, moka visus mokesčius ir kitas rinkliavas. Daugeliu atvejų po 30 nepertraukiamo valdymo metų būtų įgyjamas kitam įpėdiniui priklausančio turto dalies senaties terminas.

Vien tik bylos iškėlimo teisme dėl įpėdinio, neturinčio nekilnojamojo turto, pripažinimo dėl palikimo įgijimo nepakanka, kad įgyjamojo senaties terminas nutrūktų. Taip pat įrašo žemės ir hipotekos registre padarymas ir dviejų savininkų (įpėdinių) nuosavybės atskleidimas taip pat neturės įtakos įgyjamojo senaties termino nutraukimui. Šia veikla nėra tiesiogiai siekiama atimti iš savininko spontanišką valdymą, viršijantį jo dalį.

„Pavyzdžiui, įpėdinių santykiuose pareiškimo dėl palikimo padalijimo pateikimas baigiasi įgyjamuoju senaties terminu“. (Aukščiausiojo Teismo 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutartis, bylos Nr. III CSK 41/07).

Veiksmai pasibaigus įgyjamojo senaties terminui

Veiksmai, atlikti po 20 metų (sąžiningai) arba 30 metų (nesąžiningai) nepertraukiamo spontaniško užvaldymo, nesukels įgyjamojo senaties nutraukimo, bus neveiksmingi, pavėluoti. Senaties terminas pasibaigia pagal patį įstatymą. Šiuo metu savininkas įgyja nuosavybės teisę. Asmuo, anksčiau buvęs savininku, todėl net formaliai po šios datos negali pareikšti, pavyzdžiui, ieškinio dėl nekilnojamojo turto išdavimo, nes yra praradęs minėtą nuosavybės teisę.

Pradėkite nemokamą 30 dienų bandomąjį laikotarpį be jokių apribojimų!

Savininko apsauga – nepilnametis

Kai kuriais atvejais nekilnojamojo turto savininkas gali turėti daugiau laiko pažeisti nuosavybės įgyjamąjį senaties terminą. Jeigu nekilnojamojo turto savininkas, kuriam leistinas ieškinio senaties terminas, yra nepilnametis, ieškinio senaties terminas negali baigtis anksčiau kaip po dvejų metų nuo jo pilnametystės (CK 173 str.).

Nepilnamečio laikotarpiu tinkamai rūpintis nepilnamečio turtu privalo įstatyminiai atstovai (pvz., tėvai).Tačiau ne visada tai daro teisingai ir galima įsivaizduoti situacijas, kai, pavyzdžiui, tėvai nepasirūpino, kad būtų nutrauktas jų vaikui priklausančio kažkieno nekilnojamojo turto senaties terminas. Todėl, nepaisant laikotarpio, kurį vienintelis savininkas turi turtą, tol, kol savininkas yra nepilnametis (plius dar dveji metai), įgyjamas senaties terminas nebus galimas.

4 pavyzdys.

8 metų vaikas nedidelį sklypą iš senelio paveldėjo 2016 m. Sklypą „laukiškai“ paėmė kaimyninio sklypo savininkas, jį valdantis nuo 1987 m. Kaimynas sklypą aptverė tvora, užstatė ūkiniu pastatu, moka mokesčius. Dabar kaimynas nori vesti prie įgyjamojo senaties nustatymo, teigdamas, kad 2017 metais pasibaigė nesąžiningam įgyjamajam senaties terminui reikalingas 30 metų valdymo laikotarpis. Nepriklausomai nuo bylos aplinkybių, įgyjamojo senaties terminas dar gali nesibaigti, nes nuo 2016 m. sklypo savininkas yra nepilnametis.

Kiti būdai apsaugoti turtą nuo įgyjamojo recepto

Kokių dar veiksmų gali imtis savininkas, kad sulaužytų įgyjamąjį receptą? Tai apims kada:

  • bus šaukimas į susitaikymo bandymą: „Nekilnojamojo turto savininko iškvietimas į susitaikymą pagal 2014 m. 184 ir kt. Pagal Civilinio proceso kodeksą nekilnojamojo turto klausimu įgyjamojo ieškinio senaties terminas yra nutrauktas. (Aukščiausiojo Teismo 2006 m. birželio 28 d. nutarimas, bylos numeris III CZP 42/06);

  • bus pareikštas ieškinys dėl žemės ir hipotekos registro turinio suderinimo su faktiniu teisiniu statusu;

  • bus pateiktas bendraturčio pareiškimas dėl bendrosios nuosavybės į nekilnojamąjį turtą panaikinimo kito bendraturčio, ​​kuris yra nekilnojamojo turto savininkas, atžvilgiu (Aukščiausiojo Teismo 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutartis, bylos Nr. III CSK 41/07).

Sulaužyti receptą gali tik savininkas

Svarbu tai, kad įgyjamojo senaties terminas gali būti nutrauktas tik tada, kai veiksmų imasi turto savininkas. Taigi šis poveikis neatsiras, jei teisės veiksmą atliks kitas subjektas. Pavyzdžiui, ieškinio dėl nekilnojamojo turto išdavimo asmeniui, kuris nėra savininkas, pareiškimas nepriklausomam savininkui nenutraukiamas įgijimo senaties terminas (Aukščiausiojo Teismo 2018 m. balandžio 14 d. nutartis, bylos numeris III CZP 100/17). ).