PVM-8 deklaracija – viskas, ką reikia žinoti

Paslaugų Mokestis

Verslininkas, kuris nėra aktyvus PVM mokėtojas, gali atlikti prekių įsigijimą Bendrijos viduje (WNT). Kokios tada jo pareigos? Iki kokio termino reikia pateikti PVM-8 deklaraciją? Patikrinkime.

Kas yra prekių įsigijimas Bendrijos viduje?

Vadovaujantis 2008 m. 9 sek. PVM įstatymo 1 str„Prekių įsigijimas Bendrijos viduje, kaip nurodyta 5 straipsnio 1 dalies 4 punkte, reiškia teisės disponuoti prekėmis, kurios dėl pristatymo buvo išsiųstos arba gabenamos, įgijimas kaip savininkui. valstybės narės teritorijoje, kuri nėra valstybė narė, kurioje prekes siunčiantis asmuo, pirkėjas arba jų vardu pradėjo išsiuntimą arba gabenimą.

Aktyvūs PVM mokėtojai, atliekantys ar ketinantys atlikti įsigijimo Bendrijos viduje sandorius, privalo registruotis ES PVM mokėtojais iki pirmojo pirkimo datos. Pabrėžtina, kad ši prievolė absoliučiai taikoma mokesčių mokėtojams, kurie yra aktyvūs PVM mokėtojai. Tada verslininkas privalo pateikti JPK_V7 failą ir ES PVM suvestinės informaciją.

Pirkimo limitas ir PVM-8 deklaracija

Jei mokesčių mokėtojas yra atleistas nuo PVM, prievolė registruotis prekių įsigijimui Bendrijos viduje atsiranda, kai pirkimo limitas viršija 50 000 PLN. Verslininkai, kurie pasinaudoja aptariama PVM lengvata arba dėl apyvartos iki 200 000 PLN, vis dar turi teisę į šią lengvatą. Įsiregistravę prekių įsigijimo Bendrijos viduje tikslais, jie netampa aktyviais PVM mokėtojais, o tik patenka į verslininkų, vykdančių sandorius Bendrijos viduje, duomenų bazę. Įsigiję prekes Bendrijos viduje, mokesčių mokėtojai privalo pateikti PVM-8 deklaraciją ir ES PVM bendrąją deklaraciją.

Norint įregistruoti įmonę sandoriams Bendrijos viduje (įskaitant sandorius Bendrijos viduje), reikės PVM-R formos su užpildyta C.3 dalimi. ir pažymėtas laukelis 59. Nuo šiol verslininkas naudos mokesčių mokėtojo kodą (NIP), prieš kurį bus įrašytas PL kodas, kad būtų galima atlikti Bendrijos vidaus mokesčių apskaičiavimą.

Pateiktoje PVM-8 deklaracijoje nurodytas mokėtinas PVM už prekių įsigijimą Bendrijos viduje. Su atleistu mokesčių mokėtoju sumokėtas mokestis gali būti įtrauktas į mokesčių sąnaudas, remiantis vidiniais įrodymais tą mėnesį, kurį jis bus sumokėtas.

Pradėkite nemokamą 30 dienų bandomąjį laikotarpį be jokių apribojimų!

Kokias mokesčių deklaracijas reikia pateikti

Jei verslininkas, įsigydamas prekes Bendrijos viduje:

  • yra aktyvus PVM mokėtojas, jis sumoka PVM mokestį JPK_V7 byloje ir pateikia ES PVM suminę deklaraciją,

  • nėra aktyvus PVM mokėtojas, ir
    - įsigytų prekių vertė didesnė nei 50 000 PLN, privaloma pateikti PVM-8 deklaraciją ir ES PVM bendrąją deklaraciją,
    - bendra įsigytų prekių vertė mokestiniais metais ir praėjusiais metais neviršija 50 000 PLN, tuomet deklaracijos ir ES PVM suvestinės informacijos pateikti nėra.

Nuo PVM atleistas mokesčių mokėtojas, kuris, viršydamas 50 000 zlotų ribą, susijusį su Bendrijos vidaus PVM, privalo registruotis ES PVM mokėtoju ir pagal PVM-8 deklaracijas apskaičiuoti bei mokėti mokestį, turėtų pateikti deklaracijas, net jei Įsigijimų Bendrijos viduje kitais laikotarpiais nevyksta. PVM-8 deklaracija turi būti pateikta iki kito mėnesio, einančio po mėnesio, kurį buvo atliktas įsigijimas Bendrijos viduje, 25 dienos. Jeigu mokesčių mokėtojas nepateikia kitų 3 mėnesių ar kito ketvirčio mokesčio deklaracijos, tai pagal 2008 m. 97 sek. PVM įstatymo 15 straipsnis bus išbrauktas iš ES PVM mokėtojo registro.