Automobilio pirkimas įmonei – kaip?

Paslaugų Mokestis

Automobilis įmonėje yra puiki pagalba, todėl jo turėjimas tapo beveik nepakeičiamas. Perkant kyla abejonių – pirkimas pagal sąskaitą faktūrą ar lizingas? Žinoma, daug kas priklauso nuo individualių aplinkybių, tačiau rinkdamiesi išmintingai žinokite abiejų privalumus ir trūkumus. Pažiūrėkite, kaip geriausia tai padaryti ir kaip įmonei atsiskaityti už automobilio pirkimą!

Automobilio pirkimas įmonei

Lengvojo automobilio įsigijimas pagal sąskaitą faktūrą dažniausiai yra susijęs su gana didelėmis sąnaudomis, kurios finansuojamos arba iš mokesčių mokėtojo turto, arba iš paskolos. Tinkamos pirkimo formos pasirinkimas priklauso nuo individualios mokesčių mokėtojo situacijos.

Lengvąjį automobilį, kurio vertė viršija 10 000 PLN, mokesčių mokėtojas paprastai turi įrašyti į ilgalaikio turto registrą (neto – aktyviems PVM mokėtojams, bruto – ne PVM mokėtojams). Jai taip pat turėtų būti taikomas nusidėvėjimas – pagal GPM įstatymo nuostatas. Prekybininkas gali taikyti du nusidėvėjimo metodus, priklausomai nuo to, ar automobilis naujas, ar naudotas:

 • linijinis - standartinis nusidėvėjimo nurašymo laikotarpis yra 5 metai (60 mėnesių), taikant 20% normą iš tarifų sąrašo,
 • su individualiu tarifu - esant naudotam automobiliui (naudotas iki pirkimo ne trumpiau kaip šešis mėnesius) metinis tarifas yra 40%, o laikotarpis sumažinamas iki 2,5 metų.

Pradinė vertė – tai pirkimo suma ir papildomi mokesčiai, patirti iki automobilio įtraukimo į ilgalaikio turto apskaitą datos. Be kita ko, galite įtraukti:
- pakrovimo, tvarkymo, iškrovimo ir rinkodaros išlaidos,
- transporto ir draudimo išlaidos kelyje,
- registracijos mokesčiai ir kt.
- papildoma įranga ir jos surinkimas. Keleiviniams automobiliams yra nustatyta tam tikra riba, nulemta 4 str. 23 sek. GPMĮ 1 4 punktą dėl nusidėvėjimo sąnaudų sumos, kuri gali būti įtraukta į atskaitomas išlaidas. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 23 str.
„1. Toliau nurodytos išlaidos nelaikomos atskaitomomis išlaidomis:
(...)
4) lengvojo automobilio nusidėvėjimo nurašymus, padarytus vadovaujantis 2005 m. 22a-22o, iš dalies nustatyta iš automobilio vertės, viršijančios sumą:
a) 225 000 PLN – lengvajam automobiliui, kuris yra elektromobilis pagal str. 2018 m. sausio 11 d. Elektromobilumo ir alternatyvių degalų įstatymo 2 punktas (2020 m. Įstatymų leidinys, 908 ir 1086 punktai),
b) 150 000 PLN – kitų lengvųjų automobilių atveju

Automobilio pirkimas ir atskaitomos išlaidos

Lėšos, išleistos tarnybiniam automobiliui eksploatuoti, gali būti įtrauktos į atskaitomas išlaidas neviršijant:

 • 75 % – mišriam (privačių įmonių) naudojimui lengvuoju automobiliu ir sunkvežimiu, kuris neatitinka sunkvežimio apibrėžimo,
 • 100 % – jei naudojamas tik transporto priemonės veiklai:
  • Lengvasis automobilis – su reikalavimu vesti transporto priemonės ridos registrą PVM mokėtoju, transporto priemonės naudojimo įmonėje nuostatus surašyti ir apie transporto priemonę pranešti mokesčių inspekcijai PVM-26 forma,
  • sunkvežimis virš 3,5 tonos,
  • sunkvežimis iki 3,5 tonos su PVM-1 / PVM-2,
  • mažesnio nei 3,5 tonos sunkvežimio be PVM-1 / PVM-2 - su reikalavimu vesti transporto priemonės ridos apskaitą PVM mokėtoju, transporto priemonės naudojimo įmonėje taisyklių surašymu ir apie transporto priemonės pateikimą mokesčių inspekcijai apie PVM. -26 forma.

Čia, be kita ko, kalbame perkant detales, kurą, servisą ir pan. Perkant automobilį kreditu, į įmonės išlaidas gali būti įtrauktos pagal grafiką mokamos palūkanos. Pagal str. 23 sek. 1 punkto 46a ir 47 punktai į pajamų gavimo išlaidas neapima:

 • 25% patirtų išlaidų, atsižvelgiant į 36 punktą (darbuotojų asmeninių transporto priemonių naudojimas įmonėje), lengvojo automobilio, išskyrus 46 punkte nurodytas, naudojimo išlaidoms (mokesčių mokėtojo privati ​​transporto priemonė neįtraukta į įmonės stacionarų). turtas), mokesčių mokėtojo ūkinės veiklos tikslais – jeigu lengvasis automobilis naudojamas ir su vykdoma veikla nesusijusiems tikslams,
 • automobilio draudimo įmokos, išskyrus nurodytas 46 punkte (mokesčių mokėtojo privati ​​transporto priemonė, neįtraukta į įmonės ilgalaikį turtą), kurių suma viršija jų dalį, nustatytą proporcingai 150 000 zlotų sumai, likusiai automobilio vertei, priimtam už draudimo tikslais.

Kad išlaidos būtų kvalifikuojamos kaip išskaičiuojamos iš mokesčių, turi būti įvykdytos šios sąlygos:

 1. išlaidų dokumentavimas,
 2. parodyti, kad išlaidos buvo patirtos siekiant gauti arba užsitikrinti pajamų šaltinį,
 3. išlaidos nebuvo išbrauktos iš atskaitomų išlaidų katalogo pagal 2006 m. GPMĮ 23 str.

Automobilis įmonėje ir PVM atskaita

Reikėtų nepamiršti nuostatų dėl PVM atskaitos perkant lengvuosius automobilius ir su tuo susijusias išlaidas. Taigi jei transporto priemonė naudojama vadinamajai mišrios paskirties – versle ir privačiai – turi teisę į 50 % PVM atskaitą nuo išlaidų, susijusių su jo kasdieniu naudojimu ir kuro pirkimu. Kita vertus, teisė į visišką mokesčių atskaitą, kai transporto priemonę jie naudoja tik savo verslo tikslais. Be to, turi būti įvykdytos papildomos sąlygos:

 • užregistruokite automobilį mokesčių inspekcijoje pagal PVM-26 formą,
 • vesti išsamią transporto priemonės ridos apskaitą PVM tikslais,
 • sukurti transporto priemonės naudojimo įmonėje reglamentus.

Minėtos sąlygos leidžia neleisti verslininkui ir jo darbuotojams naudoti transporto priemonės asmeniniais tikslais, o tai reikštų teisės į visišką mokesčių atskaitą praradimą.

Automobilio nuoma įmonei

Labai populiaru įmonei automobilius įsigyti lizingo būdu. Galimos dvi veislės:

 • veiklos nuoma,
 • finansinis lizingas.

Pirmoji daro prielaidą, kad sutarties dalykas yra finansuojamojo turto elementas, o tai nustato prievolę jį nusidėvėti. Finansinis lizingas yra priešingai – lizingo gavėjas įtraukia jį į savo ilgalaikį turtą ir nurašo nusidėvėjimą. Veiklos nuoma yra populiaresnė, daugiausia dėl mažesnių sąnaudų nuomos laikotarpio pradžioje. Įtakos gali turėti ir tai, kad finansinio lizingu atveju PVM turi būti sumokėtas iš anksto.

Verslą vykdantiems fiziniams asmenims būtina sudaryti veiklos nuomos sutartį nustatytam laikotarpiui, ne mažiau kaip 40% standartinio amortizacijos laikotarpio. Kadangi lengvųjų automobilių atveju tai yra 5 metai, tokios sutarties trukmė turi būti ne trumpesnė kaip 2 metai. Ūkio subjektas, naudojantis veiklos nuomą kaip atskaitomus mokesčius, apima pradinį mokėjimą ir nuomos įmokas. Nuo 2019 metų įvestas išlaidų pripažinimo limitas pradiniam mokėjimui ir lizingo įmokoms. Šiuo atveju limito dydis priklauso ir nuo jūsų turimos transporto priemonės tipo. Vidaus degimo automobiliams jos vertė sieks 150 000 PLN. PLN (neto aktyviems PVM mokėtojams, bruto neapmokestinamiesiems). Vertę viršijanti mokėtina suma turėtų būti skaičiuojama proporcingai nustatytai ribai, kuri bus taikoma kiekvienai lizingo įmokai. Transporto priemonėms, kurių vertė neviršija ribos, visa lizingo įmoka gali būti įtraukta į atskaitomas išlaidas. Išperkamosios nuomos atveju eksploatacinės išlaidos, kaip ir ilgalaikis turtas, įtraukiamos į 75% (mišrus naudojimas) arba 100% (įmonės naudojimas) ribą.

Pradėkite nemokamą 30 dienų bandomąjį laikotarpį be jokių apribojimų!

Išnuomotas automobilis ir PVM atskaita

Išperkamų lengvųjų automobilių PVM atskaita iš principo yra tokia pati kaip ir perkant pagal sąskaitą faktūrą. Jei jis naudojamas tiek asmeniniais, tiek verslo tikslais, mokesčių mokėtojas turi teisę atskaityti 50% PVM nuo lizingo įmokų, kitų lizingo sutartyje numatytų mokesčių ir išlaidų, susijusių su dabartiniu automobilio naudojimu, įskaitant kuro įsigijimą. . Tam, kad įgytumėte teisę į pilną PVM atskaitą, turite registruoti tarnybinį automobilį VMI, turėti PVM ridos ženklą ir sukurti atitinkamus reglamentus.

Automobilio pirkimas įmonei – kokį būdą pasirinkti?

Renkantis lengvojo automobilio pirkimo būdą įmonei reikia žiūrėti ne tik iš finansinės, bet ir iš mokesčių perspektyvos. Veiklos nuoma paskirsto pirkimo išlaidas laikui bėgant, todėl jūsų likvidumas bus mažiau sutrikdytas. Šiuo atveju automobilis nėra turtas, todėl pagal nusidėvėjimą nenurašoma. Išlaidos yra lizingo mokesčiai ir veiklos išlaidos.

Kalbant apie automobilio pirkimą pagal sąskaitą faktūrą, tai vienkartinės, didelės išlaidos, kurios įmonei yra nemenka našta, kai už sandorį apmokama lėšomis iš einamosios verslo sąskaitos. Mokesčių srityje teikiama nauda taip pat neatrodo patraukli – negalima sąnaudų tiesiogiai įrašyti į sąnaudas, tenka naudoti per tam tikrą laiką paskirstytus nusidėvėjimo mokesčius.

Sprendimas pasirinkti lengvojo automobilio įsigijimo būdą įmonei priklauso nuo daugybės kintamųjų. Reikia atsižvelgti į verslininko turtą, įmonės rūšį ir numatomas mokesčių lengvatas. Norint tinkamai pasirinkti, verta įvertinti turimų alternatyvų pelningumą.

Transporto priemonės įrašai wfirma.pl sistemoje

Wfirma.pl sistemoje yra visų įmonėje naudojamų transporto priemonių registras. Automobilis gali būti įtrauktas į sistemą 4 būdais, priklausomai nuo transporto priemonės tipo, nuosavybės formos ir naudojimo. Transporto priemonių įrašus rasite skirtuke RENGINIAI »TRANSPORTO PRIEMONĖS.

Priklausomai nuo transporto priemonės nuosavybės formos, transporto priemonės tipo ir naudojimo būdo įmonėje (tik versle ar privačiame ir versle), sistema automatiškai įtraukia su transporto priemonės įsigijimu ir einamuoju eksploatavimu susijusių išlaidų sumą. Pirkimų PVM registre ir KPiR 13 stulpelyje - iki taikomų limitų sumos. Transporto priemonių įtraukimo į wfirma.pl sistemą būdai aprašyti straipsnyje: Transporto priemonės įtraukimas į sistemą.