Smulkusis mokesčių mokėtojas iki 2 mln

Paslaugų Mokestis

Dėl tam tikros administracinės naštos mažinimo įstatymo projekto Ūkio ministerija šiuo metu rengia šio projekto prielaidas. Vienas iš naujų ministerijos siūlomų sprendimų – Smulkaus mokesčio mokėtojo statuso naudojimosi limitų pakeitimas.Šiuo metu toks statusas suteikiamas mokesčių mokėtojams, kurių pardavimo pajamos (įskaitant prekių ir paslaugų mokesčio sumą) praėjusiais mokestiniais metais neviršijo 1 200 000 PLN ekvivalento, t. y. 5 324 000 PLN (2012 m.). Ši riba turi būti padidinta iki 2 000 000 eurų. Skirtumas matomas ir jį tikrai pajustų daugelis verslininkų.

Prisiminkime smulkaus mokesčių mokėtojo naudą. Visų pirma, toks verslininkas turi mažiau įsipareigojimų, susijusių su buhalterinės apskaitos tvarkymu, o tai susiję ir su išlaidų mažinimu. Mažasis mokesčių mokėtojas gali:

  • atlikti vienkartinį ilgalaikio turto nusidėvėjimą iki 50 000 Eur vertės (t. y. 2012 m. iki 222 000 PLN);
  • naudoti ketvirtinius arba supaprastintus pelno mokesčio avansus;
  • atsiskaityti grynųjų pinigų būdu dėl PVM (mokestinė prievolė atsiranda viso ar dalinio sumokėjimo dieną, ne vėliau kaip per 90 dienų nuo prekių pristatymo ar paslaugos suteikimo dienos);
  • pasirinkti supaprastintos apskaitos vedimo būdą - KPiR (jei limitas neviršijo prievolės vesti pilną apskaitą) arba pilną buhalterinę apskaitą;
  • pasirinkti ketvirtinį PVM atsiskaitymą, nereikalaujant mokėti mėnesinių avansų.

Dėl siūlomo pakeitimo Smulkiajam mokesčių mokėtojui suteikiamos lengvatos galėtų būti taikomos didesniam skaičiui verslininkų. Ar gerai? Nėra konkretaus atsakymo. Kai kas mano, kad verslininkai to nusipelnė nebent dėl ​​infliacijos ir valiutų kursų. Kita vertus, kiti mano, kad pokytis pristabdys ekonomikos apyvartą.