Lengvas skolų išieškojimas – kaip juo pasinaudoti?

Paslauga.  T

Krizės metu verslininkams vis daugiau problemų kyla dėl savalaikio gautinų sumų išieškojimo. Todėl, norėdami gauti apmokėjimą už prekių pristatymą ar suteiktą paslaugą, jie yra priversti naudoti atitinkamas priemones. Tarp jų – ir sunkus, ir švelnus skolų išieškojimas. Pastarasis, kuris yra švelnesnė skolos išieškojimo forma, bus skirta šiam straipsniui.

Kas yra lengvas skolų išieškojimas?

Lengvas skolų išieškojimas – tai priminimas ir raginimas sumokėti laiškais, trumposiomis žinutėmis ir telefono skambučiais. Tai gali būti ir informacijos apie susidariusią skolą perdavimas į Ekonominės informacijos biuro tvarkomą skolininkų registrą. Lenkijoje yra keturi tokie biurai:

  • BIG InfoMonitor,
  • ERIF skolininkų registras,
  • Krajowy Rejestr Długów BIG S.A. (KRD),
  • Nacionalinis ekonominės informacijos biuras S.A. (KBIG).

Lengvas skolų išieškojimas – BIG InfoMonitor

Lengvas skolų išieškojimas BIG InfoMonitor turi kelis etapus. Pirmas žingsnis – registracija sistemoje. Antrasis – sutarties su BIG InfoMonitor pasirašymas. Kitame žingsnyje kreditorius registruotu paštu išsiunčia raštišką mokėjimo prašymą. Jame turi būti pateikta informacija apie bendradarbiavimo su BIG užmezgimą ir gautinų sumų neapmokėjimo pasekmes – ekonominės informacijos apie skolininką patalpinimas į Skolininkų registrą. Praėjus 60 dienų nuo mokėjimo termino ir 30 dienų nuo mokėjimo prašymo su informacija apie ketinimą įrašyti skolininką į registrą išsiuntimo dienos, galite pateikti neigiamą ekonominę informaciją Ekonominės informacijos biurui – tai yra prisijungti prie BIG sistemą ir įrašyti skolininką į Registrą. Paskutinis žingsnis – laišku informuoti skolininką, kad jis yra įtrauktas į BIG skolininkų registrą.

Švelnus skolų išieškojimas iš KRD

Kaip ir BIG InfoMonitor atveju, prieš pateikdamas skolininko pranešimą, kreditorius turi pasirašyti sutartį su KRD. Sutarties dalykas – ekonominės informacijos teikimas. Kad lengvatinis skolų išieškojimas būtų veiksmingas, būtina įsigyti atitinkamą abonementą ir kartais turėti atitinkamą vykdomąjį dokumentą (ne visada!). Svarbu tai, kad jei mokėtiną sumą sumoka skolininkas, apie tai reikia nedelsiant informuoti KRD.

 

Svarbu!

Nuostatai dėl ekonominės informacijos apie skolininkus teikimo yra įtraukti į 2 str. 2010 m. balandžio 9 d. Ekonominės informacijos atskleidimo ir keitimosi ekonominiais duomenimis įstatymo 14 - 16 str.

Lengvatinis skolų išieškojimas – ERIF registras

ERIF BIG S.A. skolininkų registras yra dar vienas verslininkų naudojamas lengvas skolų išieškojimo įrankis. Tai leidžia patikrinti rangovą arba vartotoją ir įtraukti skolininką į skolų registrą.

Veikimo principai yra panašūs kaip ir kitų registrų.

Lengvatinis skolų išieškojimas su KBIG (Krajowy Biuro Informacji Gospodarczej S.A.)

Kaip ir kitų skolininkų registrus tvarkančių subjektų, taip ir KBIG sistemos atveju, pagrindinė funkcija yra galimybė skelbti informaciją apie neįvykdytus klientų įsipareigojimus. Čia taip pat reikalinga sutartis.

Įrašų registruose teisinės sąlygos

Kriterijai

Skolininkas – vartotojas

Skolininkas – įmonė

Skolos vertė

min. 200 PLN

min. 500 PLN

Pertraukos laikotarpis

60 dienų nuo mokėjimo termino pabaigos

60 dienų nuo mokėjimo termino pabaigos

Papildoma sąlyga

30 dienų nuo mokėjimo prašymo su informacija apie ketinimą įrašyti į skolininkų registrą išsiuntimo

30 dienų nuo mokėjimo prašymo su informacija apie ketinimą įrašyti į skolininkų registrą išsiuntimo

Įsipareigojimų atskleidimas skolininkų duomenimis neabejotinai yra viena iš efektyviausių priemonių sutelkti nesąžiningus rangovus atsiskaityti su savo įsipareigojimais.

Taip pat verta pagalvoti, ar esant mažos vertės skoloms, savarankiškas išieškojimas nebus pati geriausia išeitis.