MPP – apsaugos mokesčių mokėtojus nuo sankcijų iš baltojo sąrašo

Co Dydžio Keitimas

2020-01-27 Teisės komitetas gavo Pelno mokesčio įstatymo, Prekių ir paslaugų mokesčio įstatymo ir kai kurių kitų įstatymų pakeitimo įstatymo projektą, kuriuo, be kita ko, 2020 m. yra pakeisti str. 22p pastraipa. GPMĮ 4 str., t. y. bus pridėtos sąlygos, kurių dėka mokesčių mokėtojas turės teisę į išlaidas įtraukti išlaidas, sumokėtas į kitą, nei baltame sąraše, banko sąskaitą. Ar padalijimo mokėjimo mechanizmas (SPM) apsaugos mokesčių mokėtojus nuo sankcijų, įtrauktų į baltąjį sąrašą? Mes atsakome!

MPP kaip išgelbėjimas nuo sankcijų pagal baltąjį sąrašą?

Akto projekte numatyta, kad po pakeitimų, kurie įsigaliotų nuo 2020 m. balandžio 1 d., vadovaujantis 2010 m. 4 str. GPMĮ 22p p., jeigu gautinų sumų apmokėjimas neapmokamas į baltajame sąraše nurodytą sąskaitą, mokesčių mokėtojas turi teisę išlaidas įtraukti į išlaidas, jeigu:

  • atlikdamas pirmą įmoką į šią sąskaitą, per 7 dienas nuo pervedimo dienos pateiks pranešimą apie tai savo mokesčių inspekcijos vadovui (šiuo metu tokiam pranešimui pateikti mokesčių mokėtojas turi tik 3 dienas);
  • gauna informaciją iš banko, kredito unijos ar sąskaitų faktūrų išdavėjo, kartu su informacija apie apmokėtos sąskaitos numerį, kad apmokėti nurodyta sąskaita yra sąskaita, naudojama vykdant LR 2 str. 14 sek. GPM įstatymo 2h;
  • mokėjimas atliktas naudojant padalijimo mokėjimo mechanizmą (SPM);
  • tai buvo prekių įsigijimo Bendrijos viduje, prekių importo, paslaugų importo ar prekių pristatymo sandoris, už kurį atsiskaito pirkėjas.

Nuo 2020 m. balandžio 1 d., mokant dalimis, mokesčių mokėtojams nereikės jaudintis dėl baltojo sąrašo. Svarbu tai, kad ši nuostata bus taikoma atgaline data, t.y. bus taikoma ir sandoriams nuo 2020 m. sausio 1 d.

Sąlygų pratęsimas, siekiant išvengti pasekmių sumokėjus mokėtiną sumą už sąskaitą, kuri nėra baltame sąraše, yra neabejotinai teigiamas pokytis verslininkams. Kartu įstatymų leidėjas subtiliai įtikina ir skatina mokesčių mokėtojus naudotis SPM, o tai jiems tikrai yra patogus sprendimas.