Tarnybų nevykdymo laikotarpiai, už kuriuos mokama kompensacija

Paslauga. T

Darbo laikas – laikas, kurį darbuotojas yra darbdavio žinioje darbo vietoje ar kitoje darbui skirtoje vietoje. Buvimas darbdavio žinioje reiškia, kad darbuotojas, būdamas atliekamam darbui tinkamos psichofizinės būklės, atlieka sutartą darbą, jam pavestą pavadavimo darbą arba yra pasirengęs atlikti darbą pagal darbdavio nurodymus. Žemiau esančiame straipsnyje išvardyti darbuotojo neveikimo laikotarpiai, įskaičiuoti į darbo laiką.

Neveiklumo laikotarpiai įskaičiuojami į darbo laiką

Darbo įstatymo nuostatos numato įvairius darbuotojo neveikimo laikotarpius, kurie įskaitomi į darbo laiką. Jie apima, bet tuo neapsiriboja:

 1. Mokymo darbų saugos ir sveikatos srityje laikas, kurį darbdavys privalo suteikti darbuotojui prieš leisdamas jam dirbti. Sveikatos ir saugos mokymai vyksta darbo metu ir darbdavio lėšomis.

1 pavyzdys.

Darbdavys organizavo sveikatos ir saugos mokymus ne darbo valandomis. Darbuotojas neprivalo dalyvauti mokymuose, organizuojamuose ne darbo valandomis – jeigu jis dalyvauja tokiuose mokymuose, tai jiems praleistas laikas laikytinas viršvalandiniu darbu.

 1. Darbo, susijusio su profilaktinių patikrinimų atlikimu, neatlikimo laikas. Profilaktiniai patikrinimai (periodiniai ir kontroliniai) turėtų būti atliekami darbuotojo darbo valandomis. Jei tai neįmanoma, darbuotojas privalo atvykti ne darbo valandomis atlikti apžiūros.

 2. Pertraukos darbe pavalgyti ir jėgų atkūrimui, trunkančios nepertraukiamai 15 min., jeigu darbuotojo kasdienis darbo laikas yra ne trumpesnis kaip 6 valandos.

2 pavyzdys.

Darbdavys darbuotojui, dirbančiam pagal pagrindinius darbo laiko normatyvus, planuoja įvesti vienos valandos pertrauką darbo metu. Esant tokiai situacijai, darbdavys 15 minučių nuo šios pertraukos turėtų įskaičiuoti į darbuotojo darbo laiką, o likusios 45 minutės į darbo laiką gali būti neįskaičiuotos.

Neveiklumo laikotarpiai, įskaičiuoti į darbo laiką, taip pat apima kitas Darbo kodekse numatytas pertraukas, įskaitant:

 • Pertraukos darbuotojams, dirbantiems ypač sunkiomis ar sveikatai kenksmingomis sąlygomis,
 • Pertraukos darbuotojams, dirbantiems monotonišką darbą arba dirbantiems iš anksto nustatytu tempu,
 • Pertrauka nepilnamečiui darbuotojui (30 min.), jeigu jo darbo laikas ilgesnis nei 4,5 val.
 • Pertrauka neįgaliam darbuotojui (15 min.) gimnastikos pratimams,
 • Pertraukos, susijusios su darbu prie ekrano monitoriaus,
 • Pertraukos kūdikio žindymui.

Svarbu!

Darbdavys gali nustatyti vieną ne ilgesnę kaip 60 minučių pertrauką, neįskaičiuojamą į darbo laiką ir skirtą asmeniniams reikalams tvarkyti ar pavalgyti.

 1. Laikas, skirtas nėščios moters medicininėms apžiūroms darbo valandomis. Darbdavys privalo suteikti nėščiai darbuotojui atostogas, kad būtų atliktas gydytojo rekomenduotas su nėštumu susijęs sveikatos patikrinimas, jeigu šių apžiūrų negalima atlikti ne darbo valandomis. Už šioms studijoms praleistą laiką darbuotojas išsaugo teisę į atlygį.

 2. Komandiruotės trukmė, jei ji patenka į darbo valandas.

Aukščiausiojo Teismo nuosprendžiu byloje Nr. aktas. Aš PR 85/81 pati komandiruotė nėra darbo atlikimas CPK prasme. Darbo kodekso 80 str. Tik kelionės darbo metu gali būti laikomos darbu. Dėl to išvykimas į komandiruotę ne darbo laiku nesukelia pareigos mokėti darbuotojui papildomo darbo užmokesčio – jeigu to nenumato speciali nuostata. Kita vertus, jeigu išnaudojęs visą darbo laiką komandiruotėje darbuotojas atlieka ir kokį nors konkretų darbą, už šį darbą jam priklauso papildomas atlygis.