Pradelstų įmokų sumokėjimas po Sodrai atlikto patikrinimo

Paslauga.  T

Socialinio draudimo įstaigos vykdoma įmonės kontrolė

Socialinio draudimo įstaigos vykdoma įmonės kontrolė – nustatyti įmokų apskaičiavimo ir mokėjimo teisingumą – tiek pačiam verslininkui, tiek jo darbuotojams ar bendradarbiaujantiems asmenims. Jei atlikus tokią kontrolę paaiškės, kad šioje veikloje yra kokių nors pažeidimų, verslininkas privalės pildyti dokumentus ir atsiskaityti.

Kiekvienas ZUS patikrinimas baigiamas dviem egzemplioriais, iš kurių vienas siunčiamas verslininkui. Verslininkas, gavęs tokį dokumentą, privalo per 30 dienų pateikti draudimo įmonei trūkstamus dokumentus arba neteisingai pateiktų dokumentų pataisymus.

Ką dar jie gali aptikti?

Be neteisingos dokumentacijos, gali atsitikti ir taip, kad verslininkas turės ir neteisingai sumokėjusias įmokas. Paaiškėjus, kad permoka buvo pervesta ŽUS, įstaiga ją skirs būsimoms ar pradelstančioms įmokoms. Mokesčių mokėtojas taip pat gali kreiptis dėl tokios permokos grąžinimo. Kita vertus, jei paaiškės, kad įmokų sumokėta per mažai, teks sumokėti skirtumą ir delspinigius. Nors nuostatuose nenurodyta, iki kokios datos turi būti padengtas įsiskolinimas, tačiau būtent dėl ​​palūkanų geriausia išeitis – kuo greičiau sutvarkyti įsiskolinimą.

Ką daryti, kai mokėtinos įmokos yra per didelės?

Jeigu ZUS mokėtina suma viršija vienkartines mokėtojo galimybes, galima kreiptis dėl tokio įsiskolinimo išmokėjimo dalimis. Tam reikia pateikti prašymą, kuriame papildomai bus nurodytas skolininko pasiūlytas įmokų skaičius ir jų dydis. Įsiskolinimų paskirstymas dalimis sudaromas sutarties forma. Šio sprendimo privalumas – už pavėluotą mokėjimą neskaičiuojami delspinigiai. Tačiau mokesčių mokėtojui nustojus mokėti skolą, palūkanos vėl bus skaičiuojamos ne nuo įmokos sutarties sudarymo dienos, o nuo pradinės mokėjimo datos viršijimo.

Kalbant apie įmokas dalimis, verta prisiminti ir vieną išimtį – tai neįmanoma, kai įmokas finansuoja apdraustieji asmenys, kurie nėra įmokų mokėtojai.