Visiškas PVM atskaita nuo automobilio išlaidų – kada reikia?

Paslaugų Mokestis

Naudodami automobilį įmonėje mokesčių mokėtojai su jo naudojimu susijusias išlaidas gali įrašyti į KPiR. Be to, aktyvūs PVM mokėtojai turi teisę nuo tokių išlaidų atskaityti 50% arba 100% PVM. Patikrinkite, kada turite teisę į pilną PVM atskaitą už automobilio išlaidas!

Visa PVM atskaita nuo automobilio išlaidų – kai įmanoma?

Norint teisingai apmokėti su transporto priemone susijusių išlaidų PVM, pirmiausia reikia įvertinti, ar tai lengvasis automobilis, ar sunkvežimis.

PVM už automobilio išlaidas

Esant situacijai, kai transporto priemonė priskiriama lengvajam automobiliui, jei ji naudojama apmokestinamai veiklai, aktyvus PVM mokėtojas gali atskaityti 50% arba 100% PVM nuo išlaidų, susijusių su jos naudojimu. Visiškai atskaityti PVM nuo išlaidų, susijusių su kasdieniu lengvojo automobilio naudojimu (įskaitant jo pirkimą), galima, jei vienu metu tenkinamos šios sąlygos:

  • transporto priemonės ridos apskaitos tvarkymas - rida (nuvažiuotų maršrutų įrašai, odometro rodmenys)

  • sukurti transporto priemonės naudojimo įmonėje taisykles,

  • iki kito mėnesio, einančio po to, kai buvo patirtos pirmosios išlaidos, susijusios su pranešta transporto priemone, 25 dienos pranešti apie transporto priemonę mokesčių inspekcijai pagal PVM-26 formą,

  • transporto priemonės naudojimas tik verslo reikmėms (ne asmeniniam naudojimui).

Kitu atveju mokesčių mokėtojas iš veiklos sąnaudų atskaito tik 50% PVM – neįvykdydamas papildomų sąlygų.

PVM už sunkvežimio išlaidas

Sunkvežimių atveju, kai transporto priemonė atitinka sunkvežimio apibrėžimą pagal PVM įstatymą, mokesčių mokėtojas turi teisę į visą PVM atskaitą. Prekių ir paslaugų apmokestinimo tikslais sunkvežimis yra transporto priemonė, kurios bendra masė didesnė nei 3,5 tonos, pavyzdžiui, sunkvežimis arba greitosios medicinos pagalbos automobilis. Čia pažymėtina, kad vadovaujantis 2008 m. 86a pastraipa 3 taškai 1b, šios transporto priemonės taip pat apima transporto priemones "skirtas vežti ne mažiau kaip 10 žmonių, įskaitant vairuotoją, jei pagal kelių eismo taisykles išduotuose dokumentuose nurodyta tokia paskirtis„Ir pagal str. 86a pastraipa 4 įstatymo 2 punktas, transporto priemonės, kurių konstrukcija "neleidžia jų naudoti ne verslo tikslais arba daro jų naudojimą ne verslo tikslais nereikšmingu“. Tuomet transporto priemonės naudojimo verslui patvirtinimas vyksta pagal rajono transporto priemonių techninės apžiūros punkto išduotą pažymą papildomos techninės ekspertizės pagrindu ir atitinkamą įrašą registracijos liudijime, informuojantį apie šių reikalavimų įvykdymą.

Čia galime išskirti dvi anotacijas:

  1. PVM-1 – variklinėms transporto priemonėms, išskyrus lengvuosius automobilius su "viena sėdynių eilė, siena arba nuolatine pertvara atskirta nuo kroviniams vežti skirtos dalies:

a) klasifikuojami pagal kelių eismo taisykles į tokį potipią: universalus, furgonas arba

b) atidarius krovinių skyrių“(86a straipsnio 9 dalies 1 punktas);

  1. PVM-2 – variklinėms transporto priemonėms, išskyrus lengvuosius automobilius su "vairuotojo kabina su viena sėdynių eile ir kėbulu, skirtu kroviniams vežti, kaip struktūriškai atskiri transporto priemonės elementai”(Pagal 86a str. 9 d. 2 p.).

Apibrėžiant transporto priemonę reikėtų remtis sunkvežimio apibrėžimu iš PVM įstatymo, nes ne kiekvienas automobilis, registracijos liudijime nurodytas kaip sunkvežimis, turi teisę į pilną PVM atskaitą.

Jei sunkvežimis neatitinka šio apibrėžimo, jis laikomas lengvuoju automobiliu. Tuomet būtina įvykdyti 4 100% PVM atskaitos sąlygas, kurios buvo aptartos ankstesniame punkte (naudojimas tik versle, transporto priemonės ridos apskaita, reglamentų kūrimas, transporto priemonės pateikimas VMI per PVM-26 ).

Pradėkite nemokamą 30 dienų bandomąjį laikotarpį be jokių apribojimų!

Visiškas PVM atskaitymas automobilio išlaidoms wfirma.pl sistemoje

Norint teisingai atskaityti PVM nuo automobilio išlaidų, transporto priemonė turi būti įrašyta teisingai. Tada, paskelbus savikainą, sistema automatiškai įtrauks visą PVM vertę, susidariusią iš PVM sąskaitos faktūros į PVM pirkimų registrą.

Norėdami įvesti transporto priemonę, už kurią mokesčių mokėtojas turi teisę į visą PVM atskaitą, eikite į skirtuką: ĮRAŠAI »TRANSPORTO PRIEMONĖS» PRIDĖTI TRANSPORTO PRIEMONĘ. Lengvojo automobilio, kuriam buvo įvykdytos visiško PVM atskaitymo sąlygos, laukelyje TIPAS pasirinkite LENGVAS AUTOMOBILIS ir NAUDOTI: TIK VERSLUI;

Išsaugoję, kitame lange įveskite esamą odometro rodmenį transporto priemonės naudojimo tik verslo tikslais pradžioje,

Automobilio atveju:
1) sunkvežimį, kuriam dėl savo konstrukcijos netaikoma visa PVM atskaita, tačiau mokesčių mokėtojas atitinka papildomus reikalavimus (kaip ir lengvojo automobilio atveju), suteikiančius teisę atskaityti 100 % PVM, laukelyje TIPAS pasirinkite Sunkvežimis, APIBRĖŽIMAS: MAžiau 3,5 T BE PVM -1 / VAT-2, o NAUDOJIMAS: TIK EKSPLOATUOJAMAS

2) sunkvežimis, kuriam dėl savo konstrukcijos priklauso visa PVM atskaita, laukelyje RŪŠIS pasirinkite KRAUVIMAS, APIBRĖŽIMAS: AUKŠČIAU 3,5 T IR ZEMI SU VAT-1 / VAT-2.