Darbas nepilnamečiams – ką reikėtų atsiminti?

Paslauga. T

Jaunų žmonių įdarbinimas civilinės teisės ir darbo sutarčių pagrindu – nors darbdaviui tai gali būti nemenkas sutaupymas – reikalauja įvykdyti keletą papildomų įsipareigojimų. Ar galima įdarbinti asmenį iki 18 metų? Ką reiškia nepilnamečių darbas? Mes paaiškiname straipsnyje!

Jauno žmogaus įdarbinimas – kas yra jaunas žmogus?

Pagal Darbo kodeksą nepilnametis yra asmuo, kuriam yra 15 metų ir jaunesnis nei 18 metų. Tačiau ne visi šioje amžiaus grupėje gali dirbti. Įdarbinti gali tik nepilnamečiai, kurie:

 • būti baigęs ne mažiau kaip aštuonmetę pradinę mokyklą,
 • pateikti medicininę pažymą, patvirtinančią, kad tam tikros rūšies darbas nekelia pavojaus jų sveikatai.

Svarbu tai, kad jaunuolis, neturintis profesinės kvalifikacijos, gali būti įdarbinamas tik profesiniam pasirengimui. Galimas ir jaunuolių įdarbinimas kitais nei įvaikinimo tikslais, tačiau tik atliekant lengvus darbus.

Darbas iki 16 metų?

Kad jaunesnis nei 16 metų asmuo galėtų dirbti bet kokį darbą, taip pat ir civilinės teisės sutarties pagrindu, įdarbinantis subjektas turėtų atitikti kelias sąlygas. Darbo kodekso 304 straipsnyje aiškiai nurodyta, kas gali įdarbinti tokius asmenis. Vaikui iki 16 metų dirbti ar kitą apmokamą veiklą leidžiama tik subjekto, atsakingo už:

 • kultūrinė veikla,
 • meninė veikla,
 • sportinė veikla,
 • reklaminė veikla.

Svarbu tai, kad darbdavys turėtų gauti tiek vaiko atstovo pagal įstatymą ar jo globėjo sutikimą, tiek kompetentingo darbo inspektoriaus sutikimą. Kompetentingas darbo inspektorius gali atsisakyti išduoti leidimą, jeigu darbo ar kitos apmokamos veiklos vykdymas kelia grėsmę vaiko gyvybei, sveikatai ir psichofizinei raidai arba kelia grėsmę mokyklos prievolės vykdymui.

Inspektoriaus išduotame leidime turi būti tokia informacija kaip: vaiko asmens duomenys; veiklą vykdančio subjekto duomenys, nurodant šios veiklos rūšį; darbo, kurį vaikas gali atlikti, apibrėžimas; darbų atlikimo laikotarpio patikslinimas; leistino paros darbo laiko nustatymas.

Darbas nepilnamečiams nuo 16 metų

15–18 metų žmonės vadinami paaugliais. Pagal Darbo kodeksą šie asmenys gali būti įdarbinti arba profesiniam mokymui, arba tik lengviems darbams. Lengvi darbai – pagal Darbo kodeksą – tokie, kurie nekelia grėsmės paauglio gyvybei, sveikatai ir psichofizinei raidai, netrukdo paaugliui vykdyti privalomojo išsilavinimo. Taigi darbdavys gali įdarbinti vyresnį nei 15 metų asmenį, kuris yra jaunesnis nei 18 metų, tačiau turi atsižvelgti į tai, kad jis neatliks jaunimui draudžiamų darbų. Darbdavys gali samdyti nepilnamečius darbuotojus tam tikriems draudžiamiems darbams atlikti, tačiau tik tuo atveju, jei tai būtina pameistrystės tikslais.

2004 m. rugpjūčio 24 d. Ministrų Tarybos potvarkyje dėl draudžiamų atlikti paaugliams darbų sąrašo yra sąrašas veiklų, kurių paaugliai negali atlikti. Tai apima šiuos darbus:

 • susijęs su per didelėmis fizinėmis pastangomis, pvz., vien dėvėjimu;
 • reikia nuolatinės, priverstinės ir nepatogios padėties, pvz., pritūpęs arba ant kelių;
 • grėsmingas psichinis vystymasis, pvz., susijęs su skerdimu;
 • veikiamas kenksmingų cheminių, fizinių ir biologinių veiksnių, pvz., sąlytis su psichotropinėmis medžiagomis;
 • keliančių nelaimingų atsitikimų pavojų, pvz., naudojant presus, žirkles, volelius.

Darbas nepilnamečiams – speciali sveikatos apsauga

Vadovaujantis nuostatomis, jaunuolio įdarbinimas reikalauja, kad darbdavys imtųsi veiksmų, būtinų, kad jam būtų užtikrinta speciali sveikatos apsauga darbe. Visų pirma reikėtų atsižvelgti į riziką, kylančią dėl jų nepatyrimo ir nesuvokimo apie esamus ar galimus pavojus, taip pat į nepilną fizinę ir psichinę brandą. Jauniems žmonėms taikoma speciali apsauga, todėl darbdavys turėtų:

 • užtikrinti paauglių darbo ir veiklos atlikimą darbo vietose ir tokiomis sąlygomis, kurios nekelia grėsmės jų saugai ir sveikatai;
 • teikti darbų priežiūrą;
 • informuoti jaunus žmones apie galimus pavojus ir apie veiksmus, kurių imamasi dėl jų sveikatos;
 • organizuoti pertraukas darbe jauniems žmonėms pailsėti patalpose, izoliuotose nuo sveikatai kenksmingų ar apsunkinančių veiksnių.

Pradėkite nemokamą 30 dienų bandomąjį laikotarpį be jokių apribojimų!

Nepilnamečių įdarbinimas – ką prisiminti?

Jaunuoliui prieš priimant į darbą atliekami pirminiai sveikatos patikrinimai, o darbo metu – periodiniai ir kontroliniai patikrinimai. Gydytojui nusprendus, kad tam tikras darbas kelia grėsmę jauno žmogaus sveikatai, darbdavys privalo pakeisti jo rūšį, o jei tai neįmanoma – nedelsiant nutraukti darbo sutartį ir išmokėti darbo užmokesčio dydžio kompensaciją. įspėjimo terminas. Nepilnametis negali dirbti viršvalandžių, nes darbo laikas neturi viršyti aštuonių valandų per dieną. Nepilnamečiui darbuotojui taip pat neleidžiama dirbti naktimis.

Jaunas darbuotojas buvo įtrauktas į wFirma.pl sistemą

wFirma.pl sistema suteikia galimybę atsiskaityti su nepilnamečiu darbuotoja. Įvedus jo duomenis į sistemą, sutartis turi būti įvedama ten per PERSONALO »SUTARTYS» PRIDĖTI »DARBO SUTARTIS. Suvedę pagrindinius duomenis sutartyje, eikite į skirtuką ZUS ir pakeiskite draudimo nuosavybės kodą į 01 20 – nepilnametis darbuotojas.

Pagal pasirinktą draudimo vardo kodą įmoka į Darbo fondą bus skiriama automatiškai – darbdaviai atleidžiami nuo jų mokėjimo už jaunus darbuotojus. Nepilnametis RCA ataskaitoje bus rodomas su kodu 01 20 ir įmokų, priklausančių nuo sumokėto atlyginimo, pagrindu.

Darbas nepilnamečiams – santrauka

Nepilnamečių nuo 15 iki 18 metų įdarbinimas yra leistinas, tačiau ribojamas tam tikrais reikalavimais, kuriais siekiama užtikrinti saugias darbo atlikimo sąlygas. Darbdaviai turėtų atsiminti, kad nepilnamečiai yra specifinė profesinė grupė ir, nors jų užimtumas gali duoti didelę naudą, jauniems darbuotojams turi būti sudarytos tinkamos darbo sąlygos, kurios nesukeltų sveikatos praradimo.