Viršvalandinis darbas – charakteristikos

Paslauga. T

Būna atvejų, kai reikia dirbti viršvalandžius. Darbdavys gali paprašyti darbuotojo pasilikti po darbo valandų, pvz., kad pasiruoštų svarbiam konkursui ar kontrolei. Tačiau ar darbuotojas turi vykdyti vadovo nurodymus? Ar už šias valandas jis gaus kokių nors pašalpų? Straipsnyje atsakysime į šiuos klausimus.

Viršvalandžių darbas

Darbo kodeksas griežtai apibrėžia, kas yra viršvalandinis darbas. Tai „darbas, atliekamas viršijant darbuotojui taikomus darbo laiko normatyvus, taip pat darbas, viršijantis pailgintą paros darbo laiką, atsirandantis iš galiojančios darbo laiko sistemos ir grafiko“ (Darbo DK 151 str. 1 d.). Kodas).

Viršvalandinis darbas leidžiamas šiais atvejais:

 • būtinybė atlikti gelbėjimo operaciją siekiant apsaugoti žmonių gyvybę ar sveikatą, turtą ar aplinką arba pašalinti gedimą;

 • specialieji darbdavio poreikiai (turi būti nenumatytų aplinkybių).

1 pavyzdys.

Ponia Jola yra darbuotoja ir dirba nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 8:00 iki 16:00 val. 2017 m. balandžio 21 d., penktadienį, ZUS pranešė bendrovei, kurioje dirba ponia Jola apie 2017 m. balandžio 24 d. planuojamą patikrinimą. Dėl išskirtinės aplinkybės ponios Jolos viršininkas paprašė pabūti valanda ilgiau, kad būtų parengta dokumentacija. reikalingas ZUS apžiūrai. Darbas nuo 16 iki 17 valandos buvo viršvalandinis darbas.

Dėmesio!

Darbuotojas, atsisakęs be pagrindo dirbti viršvalandžius vadovo prašymu, gali būti baudžiamas įsakymo nuobauda arba darbdavys gali nutraukti su juo darbo sutartį.

Viršvalandžių ribos

Darbo kodeksas nustato maksimalią dienos ir savaitės darbo valandas. Dienos norma yra 8 valandos per vidutinę 5 dienų darbo savaitę, o savaitės norma yra 40 valandų ne ilgiau kaip 12 mėnesių atsiskaitymo laikotarpiu. Tačiau kalbant apie savaitės darbo laiką, įskaitant viršvalandžius, jis negali viršyti 48 valandų per nustatytą atsiskaitymo laikotarpį. Per kalendorinius metus viršvalandžių, dirbtų dėl specialiųjų darbdavio poreikių, skaičius negali viršyti 150 valandų.

Leidžiama nustatyti kitokį metinį viršvalandžių limitą:

 • kolektyvinėje darbo sutartyje;

 • darbo nuostatuose, jeigu darbdaviui netaikoma kolektyvinė sutartis;

 • darbo sutartyje, jeigu darbdaviui netaikoma kolektyvinė sutartis ir jis neprivalo nustatyti darbo taisyklių.

Ne visi gali dirbti viršvalandžius

Viršvalandinio darbo negali dirbti:

 • nepilnamečiai darbuotojai;

 • laikinieji darbuotojai;

 • nėščia moteris;

 • neįgalūs darbuotojai – netaikoma neįgaliesiems, įdarbintiems priežiūrai arba gydytojui sutikus viršvalandžiams;

 • darbuotojai, dirbantys darbo vietose, kuriose viršijamos didžiausios leistinos sveikatai kenksmingų veiksnių koncentracijos ar intensyvumas, - viršvalandinio darbo dėl specialiųjų darbdavio poreikių atveju;

 • darbuotojai, prižiūrintys vaiką iki ketverių metų – nesant jų sutikimo.

Atlyginimas už viršvalandinį darbą

Už viršvalandinį darbą gali būti mokama piniginė priemoka prie atlyginimo arba darbuotojui gali būti suteiktas nedarbo laikas.

Priedas prie atlyginimo už viršvalandžius

Už viršvalandinį darbą, be įprasto darbo užmokesčio, mokamas priedas. Mokama tokia suma:

 • 100% viršvalandžių atlyginimas:

  • nakties laikas;

  • patenka į sekmadienius ir valstybines šventes, kurios darbuotojui nėra darbo dienos, pagal jam taikomą darbo laiko grafiką;

  • patenka į nedarbo dienas, suteikiamas darbuotojui mainais į darbą sekmadienį arba švenčių dieną, pagal jam taikomą darbo laiko grafiką;

 • 50 procentų atlyginimo už viršvalandžius, tenkančius kitai dienai nei nurodyta aukščiau.

100 procentų darbo užmokesčio dydžio priedas taip pat mokamas už viršvalandžius viršijus vidutinį savaitės darbo laiko normą priimtu atsiskaitymo laikotarpiu, išskyrus atvejus, kai viršijimą lėmė darbas, už kurį mokama priemoka už viršvalandžius, nurodytus kaip viršvalandžius. 100 proc.

Darbuotojams, kurie nuolat dirba ne darbo vietoje, už viršvalandžius gali būti mokamas vienodo dydžio atlyginimas. Vienkartinės išmokos dydis turi atitikti numatomą viršvalandžių darbo sumą.

2 pavyzdys.

P. Jerzy pirmadienį turėjo dirbti nuo 14 iki 22 val. Darbdavio prašymu jis išbuvo iki vidurnakčio. Dėl to, kad yra nakties valandos nuo 22:00 iki 24:00, J. Jerzy turi teisę gauti 100% atlygio dydžio pašalpą.

3 pavyzdys.

P. Grzegožas trečiadienį dirbo nuo 8.00 iki 16.00 val. Prieš baigiant darbą kolegą ištiko infarktas. Norėdamas padėti kolegai, P. Grzegožas darbe išbuvo valanda ilgiau. Už šią valandą jis gaus 50% atlyginimo priedą.

Norėdami apskaičiuoti priedą už viršvalandžius viršijus vidutinį savaitės darbo laiką, turėtumėte:

 • apskaičiuoti darbo valandas per tam tikrą atsiskaitymo laikotarpį,

 • atimkite darbo valandas iš faktiškai dirbtų valandų skaičiaus - rezultatas bus viršvalandžių skaičius,

 • iš šio skaičiaus atimkite valandas, už kurias darbuotojas turi teisę gauti priedą už dienos normos viršijimą; likęs valandų skaičius yra valandos, atsirandančios viršijus savaitės normą.

4 pavyzdys.

Ponia Monika dirba nuo pirmadienio iki penktadienio 9.00–17.00 val. Atsiskaitymo laikotarpis jos įmonėje yra vienas mėnuo. 2017 metų balandį teko dirbti 152 valandas. Ponia Monika balandį dirbo viršvalandžius ir iš viso dirbo 180 valandų. Buvo 28 viršvalandžiai (180 val. - 152 val.). Už 20 šių valandų M. Monikai priklauso pašalpa už paros normos viršijimą. Likusios 8 valandos yra viršvalandžiai, atsirandantys dėl savaitės normos viršijimo, apmokami 100%.

Atlyginimas, sudarantis priedą už viršvalandinį darbą, yra 60 procentų darbo užmokesčio, jeigu darbuotojui nebuvo nustatyta valandinė ar mėnesinė darbo užmokesčio dalis.

Dėmesio!

Darbuotojai, dirbantys po darbo valandų be darbdavio sutikimo, neturi teisės į priedus už viršvalandinį darbą. Vadovai taip pat negaus priedo už viršvalandžius, nebent viršvalandžiai būtų daromi sekmadienį ar valstybinę šventę.

Laisvas laikas viršvalandiniam darbui

Už viršvalandinį darbą darbuotojai gali atsiimti tiek pat laisvo laiko. Darbuotojas gali pateikti prašymą vadovui dėl laisvo laiko. Darbdavys taip pat gali suteikti darbuotojui laisvą nuo darbo laiką be darbuotojo prašymo, bet tada pusę viršvalandžių sumos. Atostogos už viršvalandžius priklauso iki atsiskaitymo laikotarpio pabaigos ir nemažina darbuotojui priklausančio atlyginimo už visą mėnesio darbo laiką.