Teisė į išmoką vaikui metinėje mokesčių deklaracijoje ir sutuoktinių skyrybos

Paslaugų Mokestis

Iki 2021 m. balandžio 30 d. gyventojų pajamų mokesčio mokėtojai privalės pateikti metinę 2020 m. mokesčių deklaraciją. Dalis šių mokesčių mokėtojų pasinaudos teise į vaiko mokesčio kreditą. Šeimos mokesčių lengvatos atskaitymo taisyklės yra gana gerai žinomos. Tačiau praktikoje pasitaiko daug sudėtingų situacijų, kai mokesčių mokėtojai, esant santuokos nutraukimo ar gyvenimo skyrium aplinkybėms, klaidingai interpretuoja teisės į atitinkamą lengvatą įgijimo esmę ir galimą mokesčių atskaitymo sumą.

Teisė į pagalbą vaikui ir skyrybas – pavyzdys

Ponia Jolanta turi du vaikus, iš kurių 2003 metais gimusi dukra lanko 1 gimnazijos klasę, o 2000 metais gimęs sūnus – technikumo IV klasę. Abu yra nuo jos priklausomi. Buvęs M. Jolantos sutuoktinis kasmet naudojasi šeimai palankia mokesčių lengvata, o tai reiškia, kad dalį mokesčio M. Jolanta turi grąžinti mokesčių inspekcijai. Buvęs vyras iš viso neturi naudos iš neriboto bendravimo su vaikais ir nerodo jais jokio susidomėjimo, išskyrus išlaikymo mokėjimą. Ponia Jolanta abejojo, ar jai, kaip vienišai mamai, pavyks atskaičiuoti visas lengvatas, nes ji yra ta, kuri išlaiko ir auklėja vaikus, ir kaip atrodys situacija vaikams sulaukus pilnametystės.

Vadovaujantis 2008 m. 27f pastraipa. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 1 d., mokesčių mokėtojas turi teisę išskaičiuoti lengvatos sumą už kiekvieną nepilnametį vaiką, už kurį mokestiniais metais:

  1. Naudojosi tėvų valdžia;

  2. Jis veikė kaip teisėtas globėjas, jei vaikas gyveno su juo;

  3. Jis rūpinosi būdamas globėjų šeima pagal teismo sprendimą arba su staroste sudarytą susitarimą.

Savo ruožtu tėvų pareiga pagal 2006 m. Abu tėvai turi teisę į Šeimos ir globos kodekso 93 straipsnio 1 dalį, 95 straipsnio 1 dalį ir 97 straipsnio 1 dalį, kiekvienas iš jų privalo ir turi teisę tai vykdyti. Tėvų valdžia visų pirma apima tėvų pareigą ir teisę rūpintis vaiko asmeniu ir turtu bei auklėti vaiką, gerbiant jų orumą ir teises.

Remiantis tuo, kas išdėstyta, tėvų valdžios įgyvendinimas apima ne tik teisę į ją ar alimentų mokėjimą, bet ir faktinę nepilnamečio vaiko priežiūrą įvairiais lygmenimis taip, kad būtų patenkinti jo vystymosi, fiziniai, ugdymosi ir dvasiniai poreikiai. Apibendrinant galima teigti, kad tėvų valdžia yra tam tikra apsauga daugeliui vaiko poreikių – nuo ​​gyvenimo iki ugdymosi, raidos, sveikatos ir emocinių. Todėl įgyvendinant tėvų valdžią reikėtų susidurti su konkrečiomis aplinkybėmis, atsižvelgiant į realų tėvų įsipareigojimą vaikui.

Todėl, atsižvelgiant į buvusio M. Jolantos vyro tėvų pareigų vykdymo būdą (remiantis pavyzdžiu), negalima daryti išvados, kad yra pakankamas pagrindas pripažinti, kad vaikų tėvas vykdė tėvų pareigas 2013 m. Art. 27f pastraipa. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 1 str.

Kita vertus, kalbant apie lengvatos išskaičiavimą sulaukus ponios Jolantos vaikų pilnametystės, vadovaujantis 2010 m. 27f pastraipa. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 6 str., mokesčių mokėtojas, turintis pilnamečių vaikų, taip pat turi teisę gauti pašalpą vaikui:

  1. nepriklausomai nuo amžiaus, kurie pagal atskirus teisės aktus gavo priežiūros pašalpą (priedą) arba socialinę pensiją,

  2. lankyti mokyklą iki 25 metų amžiaus, jeigu mokestiniais metais negavo apmokestinamųjų pajamų, kurių bendra suma viršija mokestį mažinančios sumos ir mokesčio tarifo, nurodyto pirmajame mokesčio skalės skyriuje, koeficientą, su išskyrus išmokas netekus maitintojo,

- dėl šių mokesčių mokėtojų išlaikymo pareigos vykdymo ir globėjų šeimos funkcijos vykdymo.

Kada išsiskyręs tėvas turi teisę gauti pašalpą vaikui?

Vaiko pašalpos išskaitymas vaikams sulaukus pilnametystės, ty esant situacijai, kai jie nebeliks tėvų valdžios, taip pat turės teisę į tėvą, kuris, mokėdamas jiems išlaikymą, vykdys išlaikymo prievolę. juos ribotai.

Jei abu tėvai turi teisę į lengvatą konkretaus vaiko atžvilgiu, jie abipusiu susitarimu gali nuspręsti, kad:

  1. vienas apskaito visą mokesčių lengvatą, o kitas visai neapskaito,

  2. abu proporcingai nustato vaiko pašalpą (pvz., po 50 proc.)

- be to, abiejų tėvų išskaičiuojama suma negali viršyti įstatyme nurodytos metinės pašalpos ribos.

Tačiau jei tėvai nesusitars dėl lengvatos išskaičiavimo, jie turės teisę į ją lygiomis dalimis.

Tokia pati pozicija yra individualiai aiškinama 2017-12-08. su nuorodos numeriu 0112-KDIL3-2.4011.348.2017.2.MKA išduotas Valstybinės mokesčių informacijos direktoriaus.

Pradėkite nemokamą 30 dienų bandomąjį laikotarpį be jokių apribojimų!

1 pavyzdys.

2019 metų kovą teismas J. Piotro santuoką nutraukė. Nuosprendžiu abiem tėvams buvo pavesta vykdyti tėvų valdžią neįgalaus sūnaus, gimusio 2007 m. lapkritį, atžvilgiu.

2015-ųjų rugpjūtį P. Piotro žmona su sūnumi išsikraustė iš namų. Po skyrybų teismo sprendimo P. Piotras su buvusia žmona nebendravo, todėl nepavyko susitarti dėl vaiko priežiūros išmokos. Buvusi P. Piotro žmona teigia esanti nedirbanti ir gyvenanti tik iš neįgalaus sūnaus pašalpos bei 700 zlotų sumos, kurią P. Piotras savo noru perveda už sūnų (be teismo sprendimo). Bendros P. Piotro ir jo buvusios žmonos pajamos 2019 metais neviršijo 112 000 PLN ribos. Neįgalus sūnus taip pat gauna priežiūros pašalpą, kurią renka buvusi P. Piotro žmona. Ponas Piotras finansuoja atostogas ir atostogas bei perka vaikui reikalingus daiktus – drabužius, batus.

Atsižvelgdamas į pirmiau minėtą situaciją, P. Piotras klausia, ar dėl skyrybų jis gali 2019 m. ir vėlesniais metais taikyti visišką pagalbą šeimai, jei buvusi žmona ir jos sūnus išlaikys pašalpą neįgaliam asmeniui. , kurią sūnus gauna ir nenori dirbti, motyvuoja pašalpos netekimas?

Norint įgyti teisę atskaityti vaiko mokesčio kreditą, tenkinamos šios sąlygos:

  1. turėti tėvų valdžią (teismo sprendimas),

  2. iš tikrųjų, t. y. faktinis tėvų pareigų vykdymas tais mokestiniais metais, už kuriuos mokesčių mokėtojas pateikia metinę mokesčių deklaraciją naudodamas vaiko pašalpą,

  3. mokesčių mokėtojas turi įrodyti, kad mokestiniais metais jis faktiškai vykdė tėvų pareigas.

P. Piotro situacijoje, kai tėvų pareigas vykdo abu tėvai, tai dėl jų nesusitarimo dėl šeimai palankios mokesčių lengvatos nustatymo aplinkybėmis tiek P. Piotras, tiek jo buvusi žmona bus nubausti. galinti 2019 metais iš mokesčio atimti šeimai palankią lengvatą, o metais dar 50% nuolaidos nepilnamečiui sūnui sumos.

Ta pati pozicija galioja individualiai 2017 m. lapkričio 10 d. su nuorodos numeriu 0113-KDIPT3.4011.250.2017.4.MG, išduotas Nacionalinės mokesčių informacijos direktoriaus.

2 pavyzdys.

2018 metų spalį P. Zdzisław ir jo žmona išsiskyrė. Ši pora turi du nepilnamečius vaikus. Kita vertus, sprendimas dėl skyrybų įsiteisėjo 2019 m. kovą. Deja, teismas apribojo P. Zdzisław tėvų valdžią pasimatymu dvi dienas per savaitę ir asmeniniais kontaktais bei teise spręsti vaikams svarbius klausimus. P. Zdzislovas nuolat moka alimentus. Šios santuokos turtinė padėtis dar nėra teisiškai nustatyta.

Šiuo metu buvusi J. Zdzisławo žmona gyvena jų namuose su vaikais, o P. Zdzislovas gyvena ir dirba kitame mieste. Visus su bendru namu susijusius komunalinius mokesčius moka buvusi J. Zdzisławo žmona. Ponas Zdzislovas dažniau grįžta namo aplankyti savo vaikų. Atvykęs nuveža vaikus pas močiutę ir aprūpina visais būtiniausiais daiktais jų veiklai. P. Zdzisław stengiasi visapusiškai dalyvauti vaikų auklėjime, nepaisydamas esamų apribojimų, nuolat rūpinasi jų dvasiniu, fiziniu ir sveikatos tobulėjimu.

P. Zdzislovas bandė susitarti su buvusia žmona dėl pašalpos vaikui atskaitymo ir derybos baigėsi nustatant, kad kiekvienas vaikas pašalpą ima už vieną vaiką. Deja, kaip vėliau paaiškėjo, buvusi žmona 2018 metų metinėje mokesčių deklaracijoje už abu vaikus išskaičiavo 100% lengvatos, nes nurodė, kad jai tik ji priklauso. P. Zdzislovas svarsto, ar jo žmona teisi ir kiek jis turi teisę pasinaudoti šeimai palankia mokesčių lengvata.

Šioje situacijoje pažymėtina, kad jeigu teismas abiem tėvams skyrė tėvų pareigas dėl dviejų nepilnamečių vaikų ir tuo pačiu ją realiai vykdo abu, kiekvienas iš jų turi teisę išskaičiuoti lengvatą už abu vaikus. lygiomis dalimis arba bet kokia jų tarpusavio susitarimu nustatyta proporcija.

Galiausiai reikia paminėti, kad tam, kad būtų galima iš viso išskaičiuoti bet kokią vaiko pašalpą, tėvų pareigos turi būti realiai įgyvendintos konkrečiais mokestiniais metais. Vien faktas, kad turite teisę į tai ir tuo pačiu metu palaikote retkarčiais ryšius su savo vaikais arba jų visai nepalaikote, neturi reikšmės.

Kita vertus, nesutarus dėl šeimos mokesčių lengvatos išskaitymo dydžio kiekvienam iš tėvų, įstatymų leidėjas numatė, kad tada jie turės teisę į mokesčių lengvatą atskaityti lygiomis dalimis.

Taigi, P. Zdzisław turėjo teisę atskaityti 50% lengvatos už abu vaikus, nes konkrečiais mokestiniais metais jis faktiškai įgyvendino tėvų valdžią abiejų savo vaikų atžvilgiu, o buvusios žmonos pozicija dėl jos išimtinės teisės į visišką lengvatą abiem vaikams. buvo neteisinga.

Minėtą poziciją patvirtina ir individualus 2017-11-10 aiškinimas. su nuorodos numeriu 0113-KDIPT3.4011.284.2017.2.KSM išdavė Nacionalinės mokesčių informacijos direktorius.