Periodinių biuro darbuotojo egzaminų atlikimas

Paslauga.  T

Kiekvieno darbuotojo priėmimo į darbą pagrindas yra medicininė pažyma, kurioje nurodyta, kad nėra kontraindikacijų dirbti konkrečias pareigas. Kokius patikrinimus turėtų atlikti biuro darbuotojas ir kaip dažnai turėtų būti atliekami periodiniai patikrinimai?

Profilaktinių tyrimų tipai

Darbo atlikimas reikalauja, kad darbuotojas darbdaviui pateiktų naujausią medicininę pažymą, kad nėra kontraindikacijų dirbti konkrečias pareigas. Norėdamas jį gauti, darbdavys siunčia darbuotoją į išankstinius, periodinius ar kontrolinius patikrinimus.

Jei įmanoma, profilaktiniai patikrinimai turėtų būti atliekami darbo valandomis.

Dėmesio!

Darbdavys nukreipia jus profilaktiniams patikrinimams ir apmoka apžiūros išlaidas.

Pirminė, periodinė ir tolesnė medicininė apžiūra atliekama pagal darbdavio siuntimą.

Periodinių biuro darbuotojo egzaminų atlikimas

Kartkartėmis turėtų būti atliekami periodiniai patikrinimai, nurodyti darbuotojų profilaktinės apžiūros nuostatose. Jų tikslas visų pirma yra patikrinti, ar bendra darbuotojo sveikata leidžia jam dirbti tam tikrose pareigose.

Periodinių apžiūrų dažnumas priklauso nuo darbuotojo sąlygų, darbo pobūdžio ir sveikatos būklės. Kai darbuotoją veikia daug kenksmingų ar trukdančių veiksnių, periodiniai tyrimai atliekami dažniau.

Svarbu!

Periodinių apžiūrų apimtis priklauso ne nuo darbovietės pavadinimo, o nuo faktinių pavojaus pozicijoje, kuri turėtų būti nurodyta siuntime.

Teisės aktai nenustato konkrečios datos, kokiu laiku turi būti atliekami periodiniai testai, paliekant laisvus terminus, pvz., kas 2-4 metus. Todėl praktikoje kito periodinio biuro darbuotojo apžiūros datą nurodo darbo medicinos gydytojas, per reglamente nustatytą terminą. Jei biuro darbuotojai darbui naudojasi kompiuteriu, periodiniai patikrinimai turėtų vykti kas 4 metus (o dirbant be kompiuterio – kas 5 metus), tačiau galutinius sprendimus šiuo klausimu priima darbo medicinos gydytojas.

Svarbu!

Kito periodinio patikrinimo datą kaskart nurodo gydytojas sveikatos pažymoje.

Periodinių testų atlikimas anksčiau

Gydytojas gali skirti trumpesnį periodinės apžiūros laikotarpį, jeigu mano, kad tai būtina tinkamai įvertinti darbuotojo sveikatą.

Tačiau darbdavys gali nukreipti darbuotoją atlikti ankstesnius periodinius patikrinimus tik šiais atvejais:

● pasikeitus darbuotojo darbo pobūdžiui (pareigos, pareigos);

● pripažinimas, kad tokius tyrimus būtina atlikti anksčiau nei planuota (pvz., dėl prastos sveikatos).

Esant tokiai situacijai, darbuotojas turėtų vykdyti darbdavio nurodymus ir atlikti jam pavestus testus. Tačiau išankstinis darbuotojo paskyrimas periodinėms apžiūroms turi būti visiškai pagrįstas. Darbdavys privalo užtikrinti saugias savo pavaldinių darbo sąlygas, todėl turėtų stebėti ir darbuotojų sveikatą.