Užsakymas paštu į užsienį ir prievolė išrašyti sąskaitą faktūrą

Paslaugų Mokestis

Ar vykdote verslą internete? Ar parduodate prekes aukcione ir jūsų pasiūlymas skirtas žmonėms iš visos Europos? Atminkite, kad parduodant paštu užsienyje visada turite išrašyti sąskaitą!

Prekybos paštu iš šalies teritorijos apmokestinimas

Prekyba paštu gavėjams iš kitų ES šalių priklauso sandorių bendruomenės viduje grupei. Sandoris yra specialaus pobūdžio, tačiau, kaip ir parduodant paštu, vartotojai neprivalo atsiskaityti už prekių įsigijimą Bendrijos viduje (prekių įsigijimą Bendrijos viduje) šalyje, į kurią pristatoma siunta.

Prekyba paštu ES turėtų būti apmokestinta Lenkijoje pagal mūsų šalyje taikomą PVM tarifą. Tačiau apmokestinti gabenimą Lenkijoje galima tik neperžengus tam tikros ribos – pagal Europos Sąjungos direktyvą dėl bendros pridėtinės vertės mokesčio sistemos. Limitai svyruoja nuo 35 000 eurų Belgijoje iki 100 000 eurų Prancūzijoje ar Nyderlanduose.

Jeigu užsakymo paštu užsienyje vertė viršija minėtą limitą, atsiranda apmokestinimas siuntos paskirties šalyje. Mokesčių mokėtojas privalės registruotis pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju šalyje, į kurią bus vykdoma prekyba paštu. Užsakymams paštu į užsienį bus taikomos atitinkamoje šalyje galiojančios taisyklės.

Prisiminkite sąskaitą faktūrą!

Prekyba tarptautiniu paštu siejama su prievole išrašyti sąskaitą faktūrą. Nesvarbu, ar pardavimas vykdomas įmonei, ar fiziniam asmeniui, nevykdančiam verslo veiklos. Prievolė išrašyti sąskaitą taip pat neatleidžiama nuo operacijų tikrinimo kasos aparatu. Pardavimas paštu užsienyje yra neatsiejamai susijęs su būtinybe dokumentuoti operaciją sąskaita faktūra. Prievolė išrašyti sąskaitą galioja ir avansui ar išankstiniam apmokėjimui už šį pardavimą.

Dokumentuojant tarptautinius sandorius, sąskaita faktūra gali būti išrašyta bet kuria kalba. Tačiau nepamirškite sąskaitos išrašyti atitinkama valiuta – nurodyta sutartyje. Jei aukciono kaina nurodyta PLN, sąskaita už pirkinius šiame aukcione taip pat turėtų būti išrašyta PLN.

Prekyba paštu ir kasos aparatas

Verslininkas, parduodantis asmenims, kurie nevykdo verslo veiklos, ir ūkininkams, kuriems taikomas vienodas tarifas, iš esmės privalo šį pardavimą dokumentuoti kasos aparatu. Parduodant paštu užsienyje, pardavimas dažniausiai įforminamas sąskaita faktūra. Plačiau apie tai straipsnyje: Kasos aparatas – pardavimai užsienyje. Kad būtų galima atleisti iš darbo, visas mokėjimas turi būti atliktas banko arba pašto tarnybomis. Mokėjimą patvirtinančiuose dokumentuose taip pat turėtų būti aiškiai nurodyta, su kokia veikla tai susiję ir kieno vardu buvo pristatytas.