Privalomas skolininko pristatymas į teismo posėdį

Paslauga.  T

Viena iš kreditoriaus privilegijų yra valstybės pagalbos įgyvendinant savo reikalavimą garantija panaudojant valstybės prievartą. Prašymas patraukti skolininką yra veiksminga priemonė prieš skolininkus, slepiančius savo turtą. Artėjančio arešto vizija – rimta sankcija, skatinanti skolininkus bandyti bylą išspręsti taikiai.

Privalomas skolininko atvedimas – kokioje situacijoje?

Na, o vykdymo proceso metu kreditorius gali pateikti teismui prašymą atskleisti skolininko turtą. Teismas (jei tenkina kreditoriaus prašymą) ragina skolininką pateikti išsamų jam priklausančio turto, gautinų sumų ir kitų turtinių teisių sąrašą bei duoti iškilmingą pasižadėjimą dėl šio sąrašo tikrumo. Skolininkas privalo atvykti asmeniškai, kai jį šaukia teismas, ir jeigu jis to nepadaro ir nepateisina savo buvimo, taip pat nepateikia turto sąrašo arba atsisako atsakyti į klausimą arba nepateikia priesaiką, jis turi atsižvelgti į pasekmes, kurios apima: baudas, priverstinį nušalinimą, areštą (ne ilgiau kaip vieną mėnesį).

Žinoma, apie neatvykimo ar turto neatskleidimo pasekmes skolininkas bus informuotas iš anksto. Teismo sprendimas, kuriuo paskirta bauda ar areštas, gali būti skundžiamas, o skolininkui atlikus veiksmą, kurį privalėjo atlikti, arba jam nutraukus vykdomąją bylą, nutraukiama ir iki to laiko nesumokėta bauda. .Čia verta pridurti, kad kreditorius taip pat turi teisę pateikti teismui prašymą dėl priverstinio iškėlimo.

Privalomas skolininko atvedimas – kas toliau?

Jei yra priverstinio skolininko atvedimo situacija, jis taip pat turi teisę bet kada pateikti sąrašą ir pažadą. Net ir atliekant teismo paskirtą bausmę, teismas gali reikalauti, kad skolininkas būtų patrauktas į teismą dėl sąrašo pateikimo ir pasižadėjimo. Tokiu atveju teismas nedelsdamas privalo priimti tokį sąrašą kartu su pažadu ir paleisti skolininką.


Jeigu kreditorius nedalyvavo teismo posėdyje, kuriame skolininkas pateikė savo turto sąrašą, jis turi teisę reikalauti iškviesti skolininką, kad būtų pateikti klausimai apie turtą, išaiškinant tolimesniam vykdymui būtinus daiktus. Tokiu atveju skolininko neatvykimas, atsisakymas reaguoti ar atsisakymas duoti kitą pažadą sukelia tokias pačias pasekmes, kaip aprašyta aukščiau.

Jeigu kreditoriai yra keli, skolininkas privalo kiekvieną kartą to paties ar kito kreditoriaus reikalavimu pateikti naują turto sąrašą ir pasižadėjimą, jeigu nuo pažado davimo praėjo 1 metai arba išnaudotos prievartos priemonės.