Sąskaita ar sąskaita faktūra, arba kaip dokumentuoti pardavimus nuo 2014 m

Paslaugų Mokestis

Kiekvienas verslininkas, ketinantis išrašyti sąskaitas faktūras, įrodančias pardavimus, turėtų nuolat laikytis besikeičiančių taisyklių.

Iki 2012 metų pabaigos tik aktyvūs PVM mokėtojai

Nuo 1993 m. liepos mėn. iki 2012 m. pabaigos tik aktyvūs PVM mokėtojai turėjo teisę įforminti pardavimus sąskaitomis faktūromis. Šiuo metu tokią galimybę turi ir verslininkai, registruoti kaip atleisti nuo prekių ir paslaugų mokesčio.

Nuo 2014 metų sausio visi išrašo sąskaitą!

Tačiau 2014 m. pradžioje šiuo atžvilgiu laukia tolesni pokyčiai. Na, o sąskaitą faktūrą galės išrašyti kiekvienas verslininkas, nepriklausomai nuo to, ar vykdo registracijos prievolę, ar ne.

Pareiga išrašyti sąskaitas faktūras

Prievolė išrašyti sąskaitas atsiranda ypač parduodant įmonėms, ne vėliau kaip 7 dieną nuo prekių pristatymo ar paslaugos suteikimo dienos. Nuo 2014 m. pradžios šis laikotarpis bus pratęstas iki mėnesio, einančio po mėnesio, kurį buvo atliktas pardavimas, 15 dienos, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

Kaip yra dabar?

Iki 2012 m. pabaigos mokesčių mokėtojai, subjektyviai atleisti nuo PVM, pardavimą galėjo įforminti savo sąskaitomis. Jie neturėjo teisės išrašyti sąskaitų, nes galiojantis teisinis reglamentavimas tokios galimybės nenumatė. Tačiau nuo 2013 m. sausio 1 d. pasikeitė nuostatai ir dabar sąskaitą faktūrą gali išrašyti kiekvienas, užsiimantis verslu ir užsiregistravęs PVM mokėtoju.

Pakeitimai, įsigalioję kartu su finansų ministro reglamentu dėl, be kita ko, 2010 m. dėl sąskaitų faktūrų išrašymo jie reglamentuoja, kad sąskaitas faktūras turi teisę išrašyti:

  • registruoti aktyvūs PVM mokėtojai,
  • 1 straipsnyje nurodyti mokesčių mokėtojai. Įstatymo 16 str., kai tiekiamos naujos transporto priemonės Bendrijos viduje,
  • registruoti PVM mokėtojai atleisti.

Todėl prievolė dokumentuoti pardavimą kitiems verslininkams (ar įmonėms) tebėra aktyvių PVM mokėtojų pareiga. Atliekant sandorius su privačiais asmenimis, šį dokumentą reikia surašyti tik tų asmenų prašymu.

Kaip neapmokestinamasis mokėtojas išrašo sąskaitą faktūrą?

Kartu buvo suteikta galimybė išrašyti sąskaitą faktūrą verslininkams, kuriems taikomos neapmokestinamos prekės ir paslaugos – kurių bendra pardavimų vertė praėjusiais mokestiniais metais neviršijo 150 000 zlotų ir registruotiems PVM mokėtojais. Aukščiau minėtą registraciją galima atlikti mokesčių inspekcijoje naudojant PVM-R formą, kur C dalyje šalia 30 punkto esantis kvadratas turi būti pažymėtas - „mokesčių mokėtojas pasinaudos lengvata, nurodyta 30 str. 113 pastraipa. 1 arba 9 ".

Kai tenkinamos abi šios sąlygos, mokesčių mokėtojai gali pasirinkti, ar pardavimą dokumentuoti vekseliais, ar sąskaitomis faktūromis. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad tai vis tiek bus pardavimas, kuriam nėra taikomas pridėtinės vertės mokestis.

Kas įtraukta į ne PVM sąskaitą faktūrą?

Be to, subjektyviai ar objektyviai PVM neapmokestinamų mokesčių mokėtojų išrašytoje sąskaitoje faktūroje, kai pristatomos prekės ar teikiamos paslaugos, turi būti nurodyta:

  • akto ar akto pagrindu išduoto akto, kurio pagrindu mokesčių mokėtojas taiko atleidimą nuo mokesčio, nuostata,
  • direktyvos nuostata, pagal kurią toks prekių tiekimas ar paslaugų teikimas atleidžiamas nuo mokesčio,
  • kitas teisinis pagrindas, nurodantis, kad prekių tiekimas ar paslaugų teikimas yra neapmokestinamas.

Taip pat verta žinoti, kad šiose sąskaitose faktūrose negali būti tokių duomenų kaip: pirkėjo mokesčių mokėtojo kodas, atsižvelgiant į pastraipą. 2 taškas 11 lit. b aukščiau. PVM tarifą ir mokesčio sumą nuo grynosios pardavimo vertės sumos.

Kitaip yra mokesčių mokėtojų, atleidžiamų nuo mokesčių mokėtojų, kurie visiškai neįsiregistravo PVM mokėtojais, atveju. Na, o pardavimą kitiems verslo subjektams jie gali dokumentuoti tik išrašydami sąskaitas. Jie turės teisę išrašyti sąskaitas faktūras tik pateikę PVM-R registracijos paraišką, kurioje informuos apie tai, kad pasinaudojo PVM lengvata.

Kaip bus 2014 m.

Būsimi Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimai apima ir mokesčių mokėtojų grupės, turinčios teisę išrašyti sąskaitas, klausimą. Na, o nuo 2014-01-01 pardavimus naudojant sąskaitas faktūras galima įforminti ne tik aktyviais arba atleistais PVM mokėtojais užsiregistravusiems verslininkams, bet ir PVM-R pranešimo prievolės neįvykdžiusiems neapmokestinamiems subjektams.

Todėl verslą vykdantis asmuo, kuriam taikoma PVM lengvata, nuo 2014 m. pradžios neprivalės registruotis neapmokestinamu mokesčių mokėtoju, kad gautų teisę išrašyti sąskaitas faktūras.