Atsiskaitymas už paslaugų importą – kaip atsiskaityti už sąskaitos faktūros taisymą?

Paslaugų Mokestis

Vykdydami verslą mokesčių mokėtojai savo paslaugas ir perka, ir parduoda ne tik mūsų šalyje, bet ir užsienyje. PVM įstatymas nereglamentuoja paslaugų importo, tai yra paslaugų pirkimo už šalies ribų, dokumentavimo. Tai, kas išdėstyta aukščiau, taip pat taikoma korekciniams dokumentams, susijusiems su paslaugų importu. Kaip tokioje situacijoje turėtų atrodyti atsiskaitymas už paslaugų importą koreguojančios sąskaitos pagrindu?

Kas yra PVM objektas?

Vadovaujantis 2008 m. 5 sek. 2004 m. kovo 11 d. prekių ir paslaugų mokesčio įstatymo (t. y. 2017 m. Įstatymų žurnalo 1221 punktas su pakeitimais) – toliau – PVM įstatymas – apmokestinimo mokesčiu už prekes ir paslaugas, toliau – 1 p. kaip „mokesčiai“, yra taikomi:

  • prekių pristatymas už atlygį ir paslaugų teikimas už atlygį šalies teritorijoje;

  • prekių eksportas;

  • prekių importas į šalies teritoriją;

  • prekių įsigijimas Bendrijos viduje už atlygį šalies teritorijoje;

  • prekių tiekimas Bendrijos viduje.

Kaip matyti iš minėtos nuostatos, į PVM įstatymą įtraukta vadinamoji teritoriškumo principas. Pagal šį principą prekių ir paslaugų mokesčiui, be kita ko, taikomas mokamos paslaugos, tačiau tik tuo atveju, jei jų teikimo vieta (nustatoma remiantis įstatymo nuostatomis) yra šalies teritorija.

Vidinių sąskaitų faktūrų likvidavimas importuojant paslaugas

PVM įstatymo nuostatos nuo 2014 m. sausio 1 d. nereikalauja naudoti vidinės sąskaitos faktūros (PVM įstatymo 106 straipsnis panaikintas) ar kito dokumento, nenurodo konkrečių dokumentų, kurie pakeistų vidinę sąskaitą. Atsižvelgiant į tai, įstatymų leidėjas suteikia laisvę dokumentuoti paslaugų importą, o tai reiškia, kad skaičiavimai gali būti atliekami ir pagal pirminę sąskaitą, gautą importuojant paslaugas. Todėl galima išrašyti dokumentą, atitinkantį buvusią vidinę sąskaitą faktūrą arba atsisakyti bet kokių dokumentų, primenančių vidinę sąskaitą faktūrą, išrašymo – svarbu tinkamai pritaikyti PVM atsiskaitymo mechanizmą. Šiuo metu reikia atminti, kad privaloma vesti apskaitą, kurioje būtų duomenys, būtini norint nustatyti subjektą ir mokesčio bazę, mokėtino mokesčio sumą, pirkimo mokesčio sumą, mažinančią mokėtiną mokesčio sumą ir mokesčio sumą. mokesčių inspekcijai mokėtinas arba iš šios įstaigos grąžinamas mokestis ir kiti duomenys, naudojami teisingam mokesčių deklaracijos parengimui. Nepaisant to, kad nėra poreikio išrašyti vidinę sąskaitą atsiskaityti už paslaugų importą, apskaitoje esančių duomenų turi pakakti atsiskaityti už paslaugų importą ir parodyti šią operaciją mokesčių deklaracijoje.

Kurį mėnesį apmokama atsiskaitomoji sąskaita?

Norėdami paaiškinti problemą, naudosime pavyzdį.

1 pavyzdys.

Įmonė užsiima tarptautiniais pervežimais. Dėl teikiamų paslaugų daug paslaugų perka už šalies ribų, pvz., vilkikų puspriekabių nuomos paslaugas. Pirkimai vykdomi iš užsienio subjektų ir šių įmonių įforminami su sąskaitomis faktūromis. Pasitaiko, kad įmonė gauna koreguojančias sąskaitas iš užsienio rangovų, o korekciją lemia nauja aplinkybė, pvz., suteikta nuolaida po sandorio. Lenkijos įmonė taip ir neišduoda vidines sąskaitas faktūras, paslaugų importą atsiskaito pagal iš užsienio rangovo gautas sąskaitas faktūras.

Pradžioje reikia atsiminti, kad nuostatuose nėra nurodytas laikotarpis, per kurį reikia apmokėti taisomąsias sąskaitas už pirkimus iš užsienio rangovų. Tai taip pat taikoma korekciniams dokumentams dėl ankstesnio paslaugos importo.

Reikėtų manyti, kad tais atvejais, kai koreguojama sąskaita faktūra yra klaidos rezultatas, ji turėtų būti apmokėta, t. y. tuo laikotarpiu, kai buvo apmokėta pirminė sąskaita. Tačiau jei taisomojoje sąskaitoje faktūroje yra nauja aplinkybė (pvz., nuolaidos suteikimas), ji turi būti atsiskaitoma nuolat, t. y. tuo laikotarpiu, kai įvyko ūkinis įvykis (nuolaidos suteikimas ir taisančios sąskaitos gavimas).

Taigi, mūsų atveju, mokesčių mokėtojas turėtų apmokėti gautą sąskaitą už paslaugų importą tą mėnesį, kurį gavo taisomąją sąskaitą.

Tai patvirtina Mokesčių informacijos direktoriaus 2017-08-11, numeris 0111-KDIB3-3.4012.42.2017.1.LG išaiškinimas:

Pareiškėjas mano, kad gavęs iš tiekėjo korekcinę sąskaitą faktūrą, jeigu taisymo priežastis yra nauja aplinkybė, atsiradusi po sąskaitos faktūros išrašymo, ištaisymą jis turėtų parodyti apskaitoje ir mokesčių deklaracijoje. pateikė už atsiskaitymo laikotarpį, per kurį jis gauna taisomąją sąskaitą. Tai situacija, kai išrašant pirminę sąskaitą faktūroje nebuvo jokių klaidų. Taigi tokios taisomos sąskaitos nereikia įtraukti į atsiskaitymo laikotarpį, per kurį buvo apmokėta pirminė sąskaita.

Tačiau šioje vietoje atkreiptinas dėmesys į tai, kad kalbant apie teisę patikslinti pirkimo mokestį „plius“, reikia atsižvelgti į tai, kad sąlygos, nustatytos 2005 m. Įstatymo 88 str.

Dėl to nagrinėjamu atveju, gavus koreguojančią sąskaitą dėl naujų aplinkybių (nežinomų išrašant sąskaitą faktūrą, patvirtinančią prekių pristatymą ar paslaugos įsigijimą) „pliusu“ ir „minusu“. “ iš prekių tiekėjo, Pareiškėjas atitinkamai koregavimą tiek mokėtino ir priskaičiuoto mokesčio pusėje apskaitoje, tiek pateiktoje mokesčių deklaracijoje už mokestinį laikotarpį, kurį buvo gauta tokia tikslinanti sąskaita, parodo.

Atsiskaitymas už paslaugų importą – kaip apskaičiuoti korekcinę sąskaitą?

Remiantis straipsniu. 31a pastraipa. PVM įstatymo 1 d., jeigu mokesčio bazei nustatyti naudojamos sumos nurodytos užsienio valiuta, konvertavimas į zlotus atliekamas pagal paskutinės darbo dienos Lenkijos nacionalinio banko paskelbtą vidutinį konkrečios užsienio valiutos kursą. iki mokestinės prievolės atsiradimo dienos. Mokesčių mokėtojas gali pasirinkti šių sumų konvertavimo į zlotus būdą pagal paskutinį Europos centrinio banko paskelbtą kursą paskutinę dieną prieš mokestinės prievolės atsiradimo dieną; tokiu atveju kitos valiutos nei euras konvertuojamos taikant kiekvienos valiutos keitimo kursą euro atžvilgiu.

Vadovaujantis 2008 m. 31a pastraipa. PVM įstatymo 2 d., jeigu mokesčių mokėtojas išrašo sąskaitą faktūrą iki mokestinės prievolės atsiradimo, o sumos, pagal kurias nustatoma mokesčio bazė, nurodytos šioje sąskaitoje užsienio valiuta, konvertavimas į zlotus atliekamas pagal vidutinį mokestinės prievolės keitimo kursą. užsienio valiuta, kurią Lenkijos nacionalinis bankas paskelbė paskutinę darbo dieną prieš sąskaitos faktūros išrašymo datą. punkto nuostata 1 straipsnio antras sakinys atitinkamai taikomas.

Atsižvelgiant į minėtas įstatymo nuostatas, laikytina, kad sumos iš koreguojančios sąskaitos už paslaugų importą konvertuojamos taip:

  • taisomosios sąskaitos faktūros, kurios priežastis yra klaida, atveju vertės konvertavimas iš užsienio valiuta išrašytos taisomosios sąskaitos faktūros turi būti atliktas pagal Nacionalinio banko paskelbtą vidutinį konkrečios užsienio valiutos kursą. Lenkija paskutinę darbo dieną prieš mokestinės prievolės atsiradimo datą arba pagal paskutinį Europos centrinio banko paskelbtą valiutos keitimo kursą paskutinę dieną prieš mokestinės prievolės atsiradimo dieną;

  • išrašant taisomąją sąskaitą dėl naujų aplinkybių, kurios nebuvo žinomos pirminės sąskaitos faktūros išrašymo metu, turi būti taikomas valiutos kursas, skaičiuojamas nuo dienos, buvusios prieš taisomosios sąskaitos faktūros išrašymo datą.