Įsiskolinimų ZUS paskirstymas dalimis

Paslauga.  T

Dėl įsiskolinimų grąžinti įsipareigojimus – ar tai būtų mokesčiai, ar ZUS – daugelis verslininkų gali neužmigti naktimis. Ypač jei mokėtojas neturi perspektyvos vieną kartą grąžinti tokią skolą. Laimei, išeitis iš šios situacijos taip pat buvo numatyta – mokėtojo prašymu ZUS gali padalyti į dalis gautinas sumas, atsirandančias dėl pradelstų įmokų.

Kokius įsiskolinimus galima sumokėti dalimis?

Paprastai pradelstų sumų paskirstymo dalimis galimybė galioja nemokant socialinio draudimo įmokų, Darbo fondo, Išmokų darbuotojams fondo ir Pereinamųjų pensijų fondo, taip pat delspinigių už pavėluotą mokėjimą ir galimus papildomus mokesčius. arba priminimo išlaidas.

Tačiau verta pabrėžti, kad minėta taisyklė galioja įmokoms, kurias mokėtojas moka savo vardu. Kita vertus, mokant pensijų draudimo įmokas darbuotojams, kurie dirba pagal darbo ar kitą sutartį (pvz., rangovo), skolos grąžinimas dalimis neleidžiamas.

Svarbu tai, kad bet kuris asmuo, atsakingas už skolą, gali kreiptis dėl įsiskolinimų sumokėjimo ZUS dalimis. Praktiškai tai reiškia, kad, be mokėtojų ar buvusių mokėtojų, jais gali būti ir sutuoktiniai, atsakingi už sutuoktinio skolas bendrijai priklausančiam turtui, ir kiti asmenys, kuriems tokia atsakomybė atitinkamu sprendimu perduota. pvz., teisių perėmėjas.

Prašymo grąžinti įmokas tvarka

Pirmas žingsnis, kurį turi žengti ZUS skolininkas. yra pateikti prašymą dėl skolos mokėjimo dalimis. Tokiame dokumente būtina pateikti išsamų pagrindimą, paaiškinantį prašymą mokėti dalimis. Tai nepaprastai svarbu, nes net ir visų formalumų sutvarkymas negarantuoja, kad skolininkui bus suteikta lengvata – tai priklauso nuo Sodrai sprendimo. Praktikoje mokėjimas dalimis suteikiamas, kai vienkartinis gautinų sumų apmokėjimas keltų grėsmę atitinkamam mokėtojo, nebevykdančio ūkinės veiklos, egzistavimo lygiui arba kai tai keltų grėsmę tebeveikiančiai įmonei.

Be prašyme pateikto pagrindimo, prašytojas grąžinti įmokas turėtų nurodyti savo siūlomą laikotarpį arba fiksuotos įmokos dydį. Be to, prie prašymo reikėtų pridėti dokumentus, patvirtinančius lengvatos suteikimo teisėtumą, taip pat įmonės ar paties mokėtojo finansinę būklę ir mokėjimo galimybes.

Be reikalingų dokumentų pateikimo, apdraustasis asmuo, kuris kreipiasi dėl lengvatos, taip pat turėtų sumokėti (jeigu jis privalo) nesumokėtas sumas, susijusias su anksčiau minėtais mokesčiais už kitus asmenis, kurie nėra savo draudimo įmokų mokėtojai. Panašiai – prieš priimdamas ZUS sprendimą, mokėtojas privalo sumokėti mokėtinas sumas už vykdymo išlaidas, atsiradusias situacijoje, kai skola jau buvo vykdoma.

Be to, esant tokiai situacijai, kai skolininkas kreipėsi pagalbos arba ją gavo pagal savo verslo veiklą – pvz. de minimis – kartu su dokumentacija taip pat turėtų būti nurodyta, kokio dydžio de minimis pagalbą jis gavo per praėjusius 2 mokestinius metus arba kokią kitą pagalbą gavo arba gavo neigiamą atsakymą į tokios pagalbos prašymą. Ši būtinybė kyla dėl to, kad galimybė mokėtojui paskirstyti skolą dalimis taip pat paprastai yra viena iš valstybės pagalbos rūšių.

Jeigu atsitiktų taip, kad skolininkas biurui pateiks reikiamus dokumentus, tačiau per 14 dienų nesumokės minėto įsiskolinimo, prašymas bus paliktas nenagrinėtas. Tas pats nutiks, jei dokumentai, įskaitant su iki šiol gauta pagalba susijusius dokumentus, bus neišsamūs.

Prašymą, papildytą reikiamais dokumentais, mokėtojas pateikia ZUS lauko padaliniui, kompetentingam pagal įmonės buveinę arba skolininko gyvenamąją vietą. Prašymą galima pateikti asmeniškai, paštu arba elektroniniu paštu – pastaruoju atveju galima rasti oficialią Socialinio draudimo įstaigos interneto svetainę.

Svarbu ir tai, kad pats prašymo pateikimas automatiškai nepaskirsto įsiskolinimo dalimis ir nesustabdo delspinigių skaičiavimo.

Ką skolininkas privalo ir ką – gali

Kai – atlikus reikiamus formalumus – mokėtojui pavyks gauti leidimą mokėti ZUS įsiskolinimą dalimis, teks griežtai laikytis biuro rekomendacijų. Kiekvienas pažeidimas gali baigtis įmokos sutarties nutraukimu ir reikalavimu nedelsiant apmokėti dėl to susidariusias gautinas sumas.

Visų pirma – kas atrodo gana akivaizdu – įmokas reikia mokėti laiku ir sutarta suma. Jei mokestis yra mažesnis nei reikalaujama arba pavėluotas, įneštos lėšos bus naudojamos seniausiam įsiskolinimui padengti. Esant tokiai situacijai, vėlesnėse įmokose gali atsirasti įsiskolinimų, nuo kurių gamykla pradės skaičiuoti delspinigius. Be to, labai svarbu pavedimams ar pervedimams priskirti atitinkamus žymėjimus, kurių pagalba mokėtojas atsiskaito su ZUS. Jeigu dėl neteisingai priskirtos nuosavybės teisės į pervedamą sumą neatsiskaitoma kaip įmokos dalis, gali įvykti minėtas neatidėliotinas įmokos sutarties nutraukimas.

Labai svarbu, kad išsimokėjimo sutarčiai įtakos turi ir dabartinės įmokos. Tai reiškia, kad jei per 14 dienų nuo mokėjimo dienos ZUS sąskaitoje neatsiras reikiama suma, pasekmė bus ne tik delspinigiai, bet ir įmokos sutarties nutraukimas. Kaip ir įmokų, taip ir einamųjų įmokų atveju, mokėtojas taip pat turėtų nepamiršti tinkamai užpildyti mokėjimo kvito duomenų.

Atsakomybės yra viena medalio pusė, tačiau nereikia pamiršti, kad išsimokėtinai sutartis su ZUS suteikia ir skolininkui tam tikrų teisių.

Pagrindinės, be abejo, yra galimybė skolą grąžinti dalimis. Su gamykla sudarytos sutarties dėka iki šiol pradėtos vykdymo procedūros yra sustabdytos.

Be to, jeigu paaiškėja, kad mokesčių mokėtojas negali vykdyti sutarties sąlygų, jis turi teisę kreiptis dėl joje esančių nuostatų pakeitimo. Tokie pakeitimai gali apimti įsiskolinimo grąžinimo termino pratęsimą, mokėjimo datų ar įmokų dydžio keitimą.

Apibendrinant – nors skolos tikrai nėra norimas verslo valdymo efektas, tai nebūtinai turi būti kažkas, kas darys destruktyvų poveikį įmonei ar mokesčių mokėtojo situacijai. Tinkamai argumentuojant ir šiek tiek atidumo renkant ir pateikiant dokumentus galima tikėtis, kad ZUS įvykdys mokėtojo prašymą ir leis skolą grąžinti dalimis.