Paskolos užsienio valiuta kurso skirtumai – verta žinoti!

Interneto Svetainė

Pelno mokesčio prasme galima pripažinti teigiamus arba neigiamus valiutų keitimo skirtumus. Jie padidina pajamas arba atskaitomas išlaidas. Verslą vykdantys mokesčių mokėtojai gali nuspręsti imti paskolą užsienio valiuta. Kaip tokiu atveju padengti valiutos kurso skirtumus už paskolą užsienio valiuta? Atsakykite žemiau!

Valiutų kursų skirtumai ir pajamų šaltinis

Valiutų kursų skirtumų sureguliavimo klausimą reglamentuoja tiek UPM, tiek GPM įstatymas. Iš esmės abu pateikia panašų reglamentavimą, todėl daugiausia dėmesio skirsime GPM įstatymo nuostatoms.

Kaip jau minėjome, skiriame teigiamus ir neigiamus valiutų skirtumus. Pirmieji padidina apmokestinamųjų pajamų dydį, o antrieji didina atskaitomų išlaidų dydį. Abiem atvejais jie atsiranda iš šaltinio, kuris yra ekonominė veikla (arba specialūs žemės ūkio gamybos padaliniai), o tai reiškia, kad valiutų kursų skirtumai tarp mokesčių mokėtojų, gaunančių pajamas iš kitų šaltinių, nesusidaro.

Taip yra dėl str. 14 sek. GPMĮ 2 3 punktą, kuriame nurodyta, kad ūkinės veiklos pajamos yra valiutų kursų skirtumai. Panašias išvadas galima padaryti ir iš str. 1 dalies 24c. 10, kuriame nurodyta, kad valiutų kursų skirtumų nustatymo taisyklėmis vadovaujasi mokesčių mokėtojai, vykdantys verslą arba specialūs žemės ūkio gamybos padaliniai. Valiutų kursų skirtumų, kylančių paimant paskolą užsienio valiuta, klausimas taikomas mokesčių mokėtojams, kurie gauna pajamas iš ne žemės ūkio ūkinės veiklos ar specialių žemės ūkio gamybos padalinių.

Mokesčių ir apskaitos metodas valiutų kursų skirtumams nustatyti – kam?

Taip pat verta paminėti, kad mokesčių mokėtojai iš esmės gali pasirinkti nustatyti valiutų kursų skirtumus. Iš esmės valiutų kursų skirtumai nustatomi vadovaujantis pelno mokesčio aktuose nustatytais mokesčių reglamentais.

Kartu mokesčių mokėtojams, vedantiems buhalterinę apskaitą, atsirado galimybė nustatyti valiutų kursų skirtumus remiantis apskaitos reglamentais, jeigu mokesčių mokėtojų parengtas finansines ataskaitas tikrins audito įmonės.

Esant tokiai situacijai, mokesčių mokėtojai pagal pajamas arba atskaitytinas išlaidas įtraukia valiutų kursų skirtumus, atsirandančius dėl užsienio valiutos keitimo sandorių ir įvertinus turtą bei įsipareigojimus užsienio valiuta, taip pat įvertinus nebalansines vertybes. prekių užsienio valiuta. Pasirinkus šį būdą, mokesčių mokėtojai jį privalo naudoti ne trumpiau kaip trejus mokestinius metus, skaičiuojant nuo mokestinių metų, kuriais jis buvo priimtas, pradžios. Apie šio būdo pasirinkimą mokesčių mokėtojai informuoja deklaracijoje, pateiktoje už mokestinius metus, kuriais pradėjo jį naudoti.

Likusioje straipsnio dalyje kalbėsime apie valiutų kursų skirtumų nustatymą pagal mokesčių metodą.

 

Keitimo skirtumai – apie ką jie?

Kalbant apie paskolą, paimtą užsienio valiuta, pažymėtina, kad teigiami valiutų kursų skirtumai atsiranda, jei paskolos (paskolos) vertė užsienio valiuta jos gavimo dieną yra didesnė už paskolos vertę ( paskola) jos grąžinimo dieną, konvertuojama pagal faktiškai naudojamą valiutos kursą nuo šių dienų.

Kita vertus, neigiami valiutų kursų skirtumai atsiranda, jei paskolos (paskolos) vertė užsienio valiuta jos gavimo dieną yra mažesnė nei paskolos (paskolos) vertė jos grąžinimo dieną, konvertuota pagal 2007 m. tų dienų faktiškai naudotą valiutos kursą.

Skaičiuojant valiutų kursų skirtumus, atsižvelgiama į faktiškai taikomus užsienio valiutų pardavimo ar pirkimo bei gautinų sumų gavimo ar įsipareigojimų apmokėjimo kursus. Kitais atvejais, taip pat kai nėra galimybės atsižvelgti į faktiškai taikytą valiutos kursą konkrečią dieną, gautoms gautinoms sumoms taikomas vidutinis Lenkijos nacionalinio banko paskelbtas paskutinės darbo dienos prieš tą dieną kursas. arba įsipareigojimų apmokėjimas.

Dėl to kreditų ir paskolų sumų valiutų kursų skirtumai atsiranda kiekvieną kartą, kai paskolos (paskolos) vertė užsienio valiuta jos gavimo dieną yra didesnė (esant teigiamiems valiutų kursų skirtumams) arba mažesnė ( esant neigiamiems valiutų kursų skirtumams) nei šios paskolos (paskolos) vertė jos grąžinimo dieną, perskaičiuota pagal faktiškai taikytą tų dienų valiutos kursą.

Taip pat verta pridurti, kad valiutų kursų skirtumų pripažinimo klausimas nepriklauso nuo paskolos grąžinimo išlaidų įtraukimo į atskaitomus mokesčius. Reikėtų atminti, kad pats paskolos grąžinimas nėra atskaitoma iš mokesčių, tai gali būti tik paskolos palūkanos. Jei skiriasi užsienio valiutos kursas paskolos gavimo dieną, palyginti su paskolos grąžinimo data, mes susiduriame su teigiamais arba neigiamais valiutų kursų skirtumais, didinančiais verslo pajamas ar išlaidas.

Pradėkite nemokamą 30 dienų bandomąjį laikotarpį be jokių apribojimų!

Paskolos užsienio valiuta kurso skirtumai ir valiutos konvertavimas

Kurso skirtumų pripažinimo klausimas paskolos užsienio valiuta atveju didelių abejonių nekelia, nes šis klausimas tiesiogiai kyla iš Pelno mokesčio įstatymo nuostatų.

Kita vertus, įdomi tema, kurią verta apsvarstyti, yra užsienio paskolų valiutos konvertavimo klausimas. Vykdant mokestinę prievolę, gali susiklostyti situacija, kai paskolos galiojimo metu paskola, paimta užsienio valiuta, konvertuojama į Lenkijos zlotus. Dėl to po konvertavimo paskola grąžinama kita valiuta nei pradinė.

Žinoma, toks įvykis reiškia, kad mes nebesprendžiame įsipareigojimo užsienio valiuta. Todėl jeigu paskola buvo konvertuota į Lenkijos zlotus ir paskola grąžinta zlotais, tai mes negalime kalbėti apie jokius valiutų kursų pokyčius, o tai leidžia daryti išvadą, kad kurso skirtumų nėra.

Labai įdomi byla buvo išnagrinėta Vyriausiojo administracinio teismo 2019 m. vasario 14 d. nuosprendyje II FSK 453/17. Nagrinėjamu atveju paskola užsienio valiuta buvo konvertuota į PLN, tačiau paskolos gavėjas vis tiek mokėjo užsienio valiuta.

Mokesčių administratorius nurodė, kad tokioje situacijoje mokesčių mokėtojas neturi teisės pripažinti valiutų kursų skirtumų. Kita vertus, LVAT laikėsi visiškai kitokios nuomonės, nurodęs, kad prisiimto įsipareigojimo, kuris grąžinamas užsienio valiuta, vertės konvertavimas į PLN neturi įtakos galimybei pripažinti mokesčių kursų skirtumus. . Vyriausiasis administracinis teismas pabrėžė, kad norint pripažinti valiutų kursų skirtumus, svarbiausia yra atitikti įstatymų nustatytus reikalavimus:

  1. paskola buvo gauta užsienio valiuta,

  2. paskola grąžinama užsienio valiuta,

  3. atsiras skirtumai tarp paskolos vertės, konvertuotos į Lenkijos valiutą jos gavimo dieną ir atsiskaitymo dieną.

Todėl pirmiau nurodytos prielaidos yra labai svarbios pripažįstant valiutų kursų skirtumus. Todėl jeigu mokesčių mokėtojas ima paskolą užsienio valiuta ir įsipareigoja ją grąžinti taip pat užsienio valiuta, tuomet tenkinamos teisės aktų nustatytos teigiamų ar neigiamų valiutų kursų skirtumų pripažinimo sąlygos. LVAT nuomone, neturi reikšmės tai, kad paskola buvo konvertuota suteikiant paskolą, nes įsipareigojimas atsirado užsienio valiuta, o grąžinimas taip pat vyksta užsienio valiuta. Paskolą užsienio valiuta konvertavus į PLN, valiutų kursų skirtumų pripažinti negalima, nebent paskola vis tiek grąžinama užsienio valiuta. Vadovaujantis LVAT pozicija, pats valiutos konvertavimas neturi reikšmės, jei tenkinamos įstatyme numatytos sąlygos. Pereinant prie santraukos, galime nurodyti, kad paskolos užsienio valiuta kurso skirtumai gali atsirasti, kai pasikeičia kursas paskolos ėmimo dieną ir grąžinimo dieną. Labai svarbu, kad būtų įvykdytos įstatyme numatytos sąlygos.