Prekės pirktos iš asmens, kuris nevykdo verslo

Interneto Svetainė

Jeigu prekių pardavėjas yra fizinis asmuo, kuris nevykdo verslo, iš jo gauti pirkimo įrodymo, pavyzdžiui, sąskaitos faktūros, nėra galimybės. Pardavėjas neturi teisės išduoti tokių dokumentų. Kaip dokumentuoti iš verslo nevykdančio asmens pirktas prekes? Šiuo atveju prekių pirkimo įrodymas turėtų būti pirkimo-pardavimo sutartis.

Paprastai tokios sutartys yra apmokestinamos civilinės teisės sandoriais. Išimtis yra prekių pardavimas, jeigu bent viena iš šalių yra apmokestinama pridėtinės vertės mokesčiu arba yra nuo šio mokesčio atleista.

Apskritai ši leidžianti nukrypti nuostata taikoma gana retai, nes atliekant tipinį pirkimo-pardavimo sandorį nėra PVM apmokestinimo arba neapmokestinama viena iš sutarties šalių (pardavėjui ar pirkėjui). Todėl pirkėjas, įsigydamas prekes pagal sutartį, turėtų sumokėti civilinės teisės sandorių mokestį. Per 14 dienų nuo pirkimo jis turi pateikti deklaraciją PCC-3 formoje ir sumokėti 2% mokestį nuo pirkimo objekto rinkos vertės.

Tačiau str. Civilinės teisės sandorių mokesčio įstatymo 9 straipsnis numato keletą šios rūšies mokesčių lengvatų.