Atsitiktinis sandoris – kas tai yra ir apie ką jis susijęs?

Interneto Svetainė

Vadovaujantis 2008 m. 90 sek. PVM įstatymo 6 str., mokesčių mokėtojas, atsiskaitydamas su PVM, į apyvartą neprivalo įtraukti pajamų, gautų iš nekilnojamojo turto sandorių ir sporadiškai teikiamų finansinių paslaugų. Kada tuomet sandoris gali būti laikomas atsitiktiniu ir su kokia veikla jis susijęs?

Paslaugos, neįtrauktos į proporcingumą (mišrus pardavimas)

Mokesčių mokėtojai, vykdantys ir apmokestinamąją, ir neapmokestinamą veiklą, patirtas išlaidas ne visada gali tiesiogiai priskirti tam tikroms pajamoms. Todėl, norėdami tinkamai atskaityti pirkimo PVM, jie taiko atitinkamą proporciją. Proporcija nustatoma procentais, remiantis praėjusių metų duomenimis, nustatant iš neapmokestinamos veiklos gautos apyvartos santykį su visa metine apyvarta.

Apyvarta dėl suteiktų atsitiktinių paslaugų:

  1. draudimas, perdraudimas ir tarpininkavimas teikiant šias paslaugas, taip pat paslaugos, kurias draudėjas teikia pagal jo sudarytas draudimo sutartis kieno nors kito naudai, išskyrus disponavimą teisėmis, įgytomis vykdant įvykdymą. draudimo sutarčių ir perdraudimo sutarčių;
  2. paskolų ar paskolų grynaisiais suteikimas ir tarpininkavimas bei jų valdymas, kurį atlieka paskolos davėjas arba paskolos davėjas;
  3. laidavimo, garantijų ir bet kokio kito finansinių ir draudimo operacijų garantijų suteikimo bei tarpininkavimo teikiant šias paslaugas, taip pat skolintojo ar paskolos davėjo kredito garantijų valdymo srityje;
  4. grynųjų pinigų įnešimo, grynųjų pinigų sąskaitų tvarkymo, visų rūšių mokėjimo operacijų, pinigų perlaidų ir pervedimų, skolų, čekių ir vekselių bei tarpininkavimo teikiant šias paslaugas srityje;
  5. kurių objektai yra finansinės priemonės ir tarpininkavimo paslaugos šioje srityje, į proporciją neįtraukiama.

Sporadiškumo apibrėžimas

Akte sporadiškumo sąvoka neapibrėžta, todėl šiuo atveju galima remtis lenkų kalbos žodynėliu. Žodį „sporadinis“ jis apibrėžia kaip „pasireiškia nedažnai, nereguliariai“. Europos Teisingumo Teismo jurisprudencija taip pat gali būti naudinga nustatant, kas yra atsitiktinis sandoris. Teismų praktikoje nurodoma, kad atsitiktiniu sandoriu gali būti laikomas toks sandoris, kuris nesudaro tiesioginės, nuolatinės ar reikšmingos mokesčių mokėtojo veiklos dalies, taip pat nereikalauja didelių turtinių išteklių. Taip pat svarbus klausimas dėl pajamų, gautų vykdant šią veiklą, palyginti su pajamomis iš pagrindinės veiklos.

Atitinkamai atsitiktiniu sandoriu gali būti laikomas toks, kuris įvyksta atsitiktinai ir yra su vykdoma veikla susijusi veikla, o iš jo gaunamos pajamos, palyginti su pajamomis iš veiklos, yra nereikšmingos.

Pats mokesčių mokėtojas turi įvertinti, ar jo sandoris yra atsitiktinė veikla, ar ne. Atlikdamas šį vertinimą, pirmiausia turi atsižvelgti į:

  • jo santykiai su verslu,
  • jo sąskaitoje uždirbtų pajamų suma,
  • iš šio sandorio gautų pajamų įtaka bendram apyvartos padidėjimui,
  • tokių sandorių atsiradimo dažnumą arba jų pasikartojimo galimybę ateityje.

Pavyzdžiui, jeigu mokesčių mokėtojas per metus parduoda techniką ir pardavė 100 mašinų, o 3 pardavimo sandorių atžvilgiu atliko finansinio tarpininkavimo paslaugą, ši veikla gali būti laikoma sporadine. Dėl mažo šių paslaugų masto, palyginti su parduotų mašinų skaičiumi, tokie atvejai turėtų būti traktuojami kaip pagalbinė ir atsitiktinė veikla, o į šios sąskaitos apyvartą mokesčių mokėtojas, nustatydamas proporciją, atsižvelgti neturi. Tačiau jei tas pats mokesčių mokėtojas, parduodamas 100 mašinų, palyginti su 30, teikė finansinio tarpininkavimo paslaugą, tai šios veiklos vykdymas gerokai padidino apyvartą iš pagrindinės veiklos. Tiek dėl teikiamų tarpininkavimo paslaugų skaičiaus, tiek iš jų gaunamų pajamų ši veikla negali būti laikoma atsitiktine ar atsitiktine vykdomai veiklai. Laikytina, kad ši veikla papildė vykdomą ūkinę veiklą. Jie turėtų būti klasifikuojami kaip apyvarta ir į juos reikia atsižvelgti apskaičiuojant proporciją.