Konsultacinės ir teisinės išlaidos – ar tai įmonės išlaidos?

Interneto Svetainė

Vykdydami verslą verslininkai dažnai susiduria su teisinio reguliavimo neaiškumais, todėl nusprendžia pasinaudoti mokesčių konsultantų ar teisininkų paslaugomis. Tokios išlaidos gali būti dokumentuojamos sąskaitoje faktūroje. Tačiau kyla klausimas, ar išlaidas konsultavimo ir teisinėms paslaugoms galima priskirti įmonių sąnaudoms? Patikrinkite, atsakymą rasite mūsų straipsnyje.

Pajamų gavimo išlaidos

Pajamų gavimo sąnaudų apibrėžimą galima rasti str. 22 sek. GPMĮ 1 str., kur skaitome, kad atskaitomos išlaidos – tai išlaidos, padarytos siekiant gauti pajamų, išsaugoti ar užsitikrinti pajamų šaltinį.

Kita vertus, į išlaidas privalomai neturi būti įtrauktos išlaidos, išvardytos 2005 m. 23 GPMĮ - yra neatskaitytinų išlaidų katalogas.

Išlaidos konsultacijoms ir teisinėms paslaugoms nėra išvardytos 2 str. 23. Tai reiškia, kad pagal įstatymo nuostatas jos gali būti įtrauktos į įmonės išlaidas.

Tačiau išlaidų, kurios absoliučiai negali būti įtrauktos į atskaitomus mokesčius, kataloge, vadovaujantis 2008 m. 23 sek. GPMĮ 1 p., išvardintos vykdymo išlaidos, susijusios su prievolių nevykdymu. Todėl šiuo tikslu patirtos išlaidos negali būti priskiriamos mokesčių sąnaudoms. Tačiau šios taisyklės negalioja kreditoriams, jos galioja tik skolininkams.

Kaip dokumentuoti išlaidas už konsultavimo ir teisines paslaugas?

Jei norime išlaidas už konsultavimo ir teisines paslaugas įtraukti į išlaidas, jos turi būti tinkamai pagrįstos dokumentais, pvz., sąskaita faktūra. Be to, jie turi būti susiję su vykdoma veikla ir turėti įtakos pajamų šaltinio įgijimui ar užsitikrinimui. Dokumentai, patvirtinantys minėtą ryšį, gali būti:

  • korespondencija elektroniniu paštu,

  • sudaryta paslaugų teikimo sutartis,

  • ataskaitos,

  • Finansinės ataskaitos,

  • finansinės ir ekonominės analizės.

Svarbu!

Sąskaitos faktūros už išlaidas už konsultavimo ir teisines paslaugas gavimas nėra pakankamas dokumentas, patvirtinantis, kad patirtos išlaidos gali būti laikomos išlaidomis, kurias galima atskaityti iš mokesčių. Mokesčių mokėtojas turėtų turėti paslaugos atlikimą patvirtinančius dokumentus, su data ir ją rengiančio asmens parašu.

Pripažįstant sąnaudas sąnaudomis, reikia atsiminti, kad esant galimai kontrolei, mokesčių mokėtojo pareiga yra įrodyti ryšį tarp gautų pajamų ir patirtų išlaidų.

Konsultacinės ir teisinės paslaugos pagal pavyzdžius

Lėšų įsigijimas investicijoms

Jauni, pradedantys verslininkai, pradėdami verslą, labai dažnai bando gauti ES subsidijas ar subsidijas iš įdarbinimo tarnybos. Norint gauti subsidiją, būtina parengti daugybę dokumentų ir paraiškų. Atitinkamų dokumentų rinkimas gali būti pavestas patarėjams, kurie specializuojasi šioje srityje. Tokios pagalbos išlaidos, patvirtintos sąskaita faktūra, paprastai gali būti priskiriamos įmonės išlaidoms.

Bylinėjimasis ir teisinė pagalba

Teisinė pagalba teismo procese gali būti didelės išlaidos įmonės biudžete. Išlaidų pripažinimas išlaidomis priklauso nuo to, kuri iš šalių pasinaudoja teisine pagalba.

Kreditoriaus išlaidos teisinei pagalbai, kuriomis siekiama išieškoti skolą iš skolininko, gali būti įtraukiamos į išlaidas pagal sąskaitą faktūrą, tačiau reikia atsiminti apie kitus dokumentus, patvirtinančius išlaidų įtraukimo į išlaidas pagrįstumą.

Esant situacijai, kai skolininkas naudojasi teisine pagalba gindamasis nuo nesąžiningų kaltinimų, išlaidos taip pat gali būti priskirtos įmonės išlaidoms. Tačiau tais atvejais, kai skolininko kaltė yra akivaizdi ir jis vis dėlto kreipiasi į teismą, išlaidos negali būti įtrauktos į išlaidas.

Pralaimėtas ieškinys

Menuose. GPMĮ 23 str., teisminio atstovavimo išlaidos nebuvo nurodytos. Verslininkas turi teisę šias išlaidas įtraukti į sąnaudas, jeigu jos yra susijusios su vykdoma veikla ir atitinka pripažinimo atskaitomomis išlaidomis sąlygą.

Vadovaujantis Mokesčių rūmų Poznanės direktoriaus 2014-01-03 individualiu išaiškinimu, Pareiškėjo į atskaitomus mokesčius įtrauktas išlaidas Nr.

Momentas, kai sąskaita faktūra pripažįstama sąnaudose

Nuostatuose nėra aiškiai nurodyta, kada išlaidos už konsultavimo ir teisines paslaugas turi būti įtraukiamos į įmonės išlaidas. Tačiau reikia atsiminti, kad mokesčių sąnaudos skirstomos į tiesiogines ir netiesiogines išlaidas. Netiesioginės išlaidos įtraukiamos į sąnaudas jų atsiradimo dieną. Kita vertus, tiesioginės išlaidos tais mokestiniais metais, kuriais buvo gautos su išlaidomis susijusios pajamos.

Paprastai išlaidos konsultacijoms ir teisinėms paslaugoms yra laikomos netiesioginėmis išlaidomis ir apskaitomos kaip patirtos. Todėl išlaidų atsiradimo data yra pirkimo dokumento išdavimo data.

Pradėkite nemokamą 30 dienų bandomąjį laikotarpį be jokių apribojimų!

Išlaidos konsultacinėms ir teisinėms paslaugoms wFirma.pl

Sistema wFirma.pl leidžia atsiskaityti už išlaidas tiek grynųjų pinigų metodu (netiesioginės išlaidos), tiek kaupimo metodu (tiesioginės išlaidos). Norėdami nustatyti tinkamą išlaidų apmokėjimo būdą, eikite į skirtuką: NUSTATYMAI »ĮMONĖS» PAJAMŲ MOKESTIS, kur parinkčiai Išlaidų apmokėjimo būdas pasirinkite vieną iš dviejų galimų:

  • kasos aparatas arba

  • kaupiamasis.

Taikant grynųjų pinigų (supaprastintą) metodą, išlaidos, įrašytos per skirtuką IŠLAIDOS »PRIDĖTI IŠLAIDAS» PVM SĄSKAITA FAKTŪRA / SĄSKAITA (be PVM) visada patenka į KPiR pagal dokumento išdavimo datą ir į PVM registrą pagal datą. kvitas (aktyviems PVM mokėtojams).

Pasirinkus kaupimo metodą kai kurias išlaidas registruojant IŠLAIDOS »PRIDĖTI IŠLAIDAS» PVM SĄSKAITA FAKTŪRA / SĄSKAITA (be PVM), galėsite pasirinkti RMK (sukauptos išlaidos). Paprastai, registruojant išlaidas už konsultavimo ir teisines paslaugas, kaip apskaitos schemą reikėtų pasirinkti KITAS IŠLAIDAS, SUSIJUSIAS SU VERSLO VEIKLA.

Pasirinkite šią parinktį, jei išlaidos susijusios su daugiau nei vienu atsiskaitymo laikotarpiu.

Pasirinkus RMK parinktį, atsiras laukai, kuriuose turite užpildyti išlaidų datą. Pagal įvestas datas sistema automatiškai suskirstys išlaidas į taikomus laikotarpius ir užskaitys atitinkamą išlaidų vertę KPiR atskirais mėnesiais.