Darbo sutarties nutraukimas per mėnesį ir darbo užmokesčio mokėjimas

Paslauga.  T

Darbo užmokesčio mokėjimas yra viena iš darbdavio pareigų. Pagal nuostatus jis turi būti mokamas kartą per mėnesį, bet ne vėliau kaip per pirmąsias 10 kito kalendorinio mėnesio dienų. Kita vertus, kada darbdavys turėtų mokėti darbo užmokestį, jei darbo santykiai nutrūksta per mėnesį? Ar paskutinę sutarties dieną turi palikti lėšas darbuotojo žinioje? Atsakymas yra žemiau.

Diena, kai sumokama suma už nepanaudotas atostogas

Darbo kodeksas tik nustato str. 171, tai „Visų ar iš dalies nepanaudojus priklausančių atostogų dėl darbo santykių nutraukimo ar pasibaigimo, darbuotojas turi teisę į pinigų ekvivalentą“.

Tačiau iš nurodytos nuostatos neaišku, kurią dieną reikia sumokėti ekvivalentą. Ši data turi sutapti su darbo santykių pasibaigimo data, t. y. lygiavertė išmoka turi būti sumokėta paskutinę darbo dieną. Taip yra dėl to, kad būtent paskutinę darbo dieną darbuotojo teisė į nepanaudotas kasmetines atostogas pasikeičia į teisę į pinigų ekvivalentą už šias atostogas. Nutraukus darbo santykius, nebegalima išeiti atostogų natūra.

Jeigu darbo sutarties nutraukimo diena sutampa su diena, kai darbovietėje nedirbama, lygiavertė išmoka turi būti sumokėta pirmą darbo dieną po darbo santykių pasibaigimo.

Remiantis taisyklėmis, darbuotojas gali reikalauti kasmetinių atostogų ekvivalento per ateinančius 3 metus nuo jų termino.

Darbdavys negali mokėti darbuotojui ekvivalento už atostogas, jeigu jis su darbuotoju užmezga kitus darbo santykius iš karto pasibaigus ankstesnei darbo sutarčiai su šiuo darbdaviu arba pasibaigus jos galiojimui.

Atlygio mokėjimas nutraukus sutartį per mėnesį

Darbo užmokesčio dydžio apskaičiavimas sutarties nutraukimo atveju per mėnesį priklauso nuo to, ar darbuotojas turėjo fiksuoto dydžio atlyginimą, ar jis buvo pagrįstas dirbtomis valandomis.

Pirmuoju atveju mėnesinė darbo užmokesčio norma dalijama iš per mėnesį dirbtų valandų skaičiaus, o gauta suma dauginama iš nebuvimo darbe dėl darbo santykių nutraukimo valandų skaičiaus. Suskaičiavus sumą, ji išskaičiuojama iš darbuotojui visą mėnesį priklausančio atlyginimo. Tai atsiranda iš § 12 sek. Reglamento dėl darbo užmokesčio nustatymo darbo neatlikimo laikotarpiu būdo 1 p.

Pradėkite nemokamą 30 dienų bandomąjį laikotarpį be jokių apribojimų!

Tačiau antruoju atveju darbuotojas turi teisę į atlyginimą už faktiškai dirbtas valandas.

Darbo kodekso nuostatos aiškiai nenurodo prievolės mokėti darbo užmokestį, nutraukus darbo sutartį per mėnesį, data. Sutartyje numatytas mokėjimo terminas netaikomas pasibaigus darbo santykiams. Tačiau turėtų būti priimtas darbuotojui palankus sprendimas, t. y. dažniausiai tai yra darbo sutarties nutraukimo diena.

Tokios pozicijos laikosi ir buvusi darbo ir socialinės politikos ministrė Jolanta Fedak, atsakydama į 2010 m. rugsėjo 16 d. parlamento klausimą 17841:

(...) Darbo santykių pasibaigimo data, mano nuomone, taip pat turėtų būti ta diena, kurią darbuotojui išmokamas atlyginimas už darbą. Darbo sutarties nutraukimas reiškia tarp darbo santykių šalių susiklosčiusių teisinių ryšių nutraukimą ir įpareigoja jas abipusiai „susitvarkyti“ prievoles pagal nutrauktą sutartį. Pagrindinė darbdavio pareiga, kylanti iš darbuotojo įdarbinimo, yra mokėti jam atlyginimą už atliktą darbą. Kadangi atlyginimas priklauso darbuotojui, o ne buvusiam darbuotojui, laikausi nuomonės, kad darbo santykių pasibaigimo atveju darbo užmokestis turi būti mokamas ne vėliau kaip darbo santykių pasibaigimo dieną. Darbo užmokesčio išmokėjimas vėliau, pasibaigus darbo santykiams, mano nuomone, galimas tik išimtiniais atvejais, kai dėl objektyvių priežasčių nėra galimybės nustatyti iki darbo santykių pasibaigimo dienos mokėtino darbo užmokesčio dydžio.