Ką daryti, kai teismo sprendime yra klaidų ir klaidų?

Paslauga.  T

Kartais teismo nuosprendyje ar jo pagrindime gali būti spausdinimo ar skaičiavimo klaidų. Tokios klaidos gali smarkiai paveikti ieškovo ir atsakovo gyvenimą. Ką galima padaryti tokioje situacijoje?

Teismo sprendimas – prašymas ištaisyti

Prašymą ištaisyti nuosprendį gali paduoti bet kuris asmuo, kuriam nuosprendis turi įtakos. Tačiau nuosprendis negali būti keičiamas tos pačios instancijos teisme. Civilinio proceso kodekso 350 straipsnyje nurodyta, kad teismo institucija gali ex officio ištaisyti teismo sprendimo trūkumus, tokius kaip spausdinimo, skaičiavimo ar kitas akivaizdžias klaidas. Ir nors nuostatoje nurodyta, kad teismas turi teisę ištaisyti klaidas, tačiau neatmetama galimybė, kad šalies prašymu tai gali būti padaryta ir viena, ir kita.

Teismo sprendimas – klaidos ištaisymas

Deja, pataisa teismo sprendimo nekeičia. Taip yra todėl, kad ištaisymas gali būti tik trūkumų ištaisymas. Tokiu atveju, šalims nusprendus, kad sprendimas yra nepalankus, belieka apskųsti apeliacinį skundą. Taip pat svarbu žinoti, kad jeigu byla nagrinėjama antrosios instancijos teisme, šis gali ex officio ištaisyti pirmosios instancijos priimtą sprendimą.

Teismo sprendimas – kuris ištaisytas

Įstatymų leidėjas nuostatos turinyje apėmė visas klaidas ir klaidas, kurios vadinamos klaidomis siaurąja prasme. Visi netikslumai ir trūkumai turi vieną bendrą savybę, tai yra jų akivaizdumas. Dažniausiai susiduriame su tokiomis klaidomis kaip: vardų ar pavardžių rašybos klaidos, nepilnas skelbimo datos nurodymas ir pan. Šios rašybos klaidos apima:

  1. piktnaudžiavimas žodžiu,
  2. matyt neteisinga rašyba,
  3. gramatinė klaida,
  4. netyčinis vieno ar kelių žodžių praleidimas.

Kita vertus, kai turime omenyje skaičiavimo klaidas, kalbame apie klaidas, padarytas atliekant kokį nors matematinį veiksmą. Tokio tipo klaida įvyksta atsitiktinai, o ne teismo valia. Tokios klaidos pavyzdys gali būti klaida skaičiuojant bendras ieškinyje nurodytas sumas kasmet.
Savo ruožtu „kitos akivaizdžios klaidos“ yra klaidos, kurios savo esme prilygsta spausdinimo ir skaičiavimo klaidoms. Į šią grupę įeina:

  1. netikslumai,
  2. gedimai,
  3. priimti sprendimą ne ginčo teisenos tvarka priimant sprendimą, o ne sprendimą.