Už susitarimą dėl kainų bus taikomos individualios nuobaudos

Paslauga.  T

Sąmoksle dalyvavę nesąžiningi verslininkai turėjo išeiti iki sausio 18 dienos – taip jie turėjo galimybę išvengti bausmės. Pagal atleidimo nuo baudų programą (t. y. atleidimo nuo baudų) verslininkas, pirmą kartą pripažinęs tokio susitarimo egzistavimą, galėjo tikėtis visiško nuobaudos išvengimo. Vėlesniems partneriams baudos buvo sumažintos 50%, 30% ir 20%. Tačiau šios pašalpos baigėsi sausio 18 dieną pristačius Konkurencijos ir vartotojų teisių apsaugos įstatymo pataisą. Pataisa taip pat buvo įtraukta finansinė verslininkų atsakomybė už konkurenciją ribojančius susitarimus, įmonių vadovų atsakomybė.

Veiksmingas draudžiamų susitarimų pašalinimas

Įgyvendinant pataisą pirmiausia siekiama efektyvesnio ir greitesnio draudžiamų susitarimų aptikimo. Jie kenkia konkurencijai ir sutrikdo rinkos pusiausvyrą, todėl turėtų būti kuo greičiau pašalinti. Todėl Konkurencijos ir vartotojų teisių apsaugos tarnyba turi būti efektyvesnė.

Konkurencijos ir vartotojų teisių apsaugos tarnybos teigimu, asmeninė atsakomybė yra priversti vadovus suprasti, kad sutikdami dėl kainų susitarimo jie sąmoningai pažeidžia įstatymus. Įmonių atveju galima pasiūlyti naujų sprendimų, kad darbuotojai sužinotų apie situacijas, kuriose jie gali pažeisti įstatymus. Viena iš jų yra atitiktis – taisyklių sistema, kurios turėtų laikytis sąžiningi darbuotojai.

Baudos, kurias įmonėms taikys už kainų fiksavimą, nepasikeitė. Jie vis tiek sudarys 10% pajamų. Kita vertus, įmonių vadovams ir fiziniams asmenims bus įvestos individualios nuobaudos. Bauda kiekvienu atveju bus analizuojama atskirai, o nenustatant jos dydžio bus atsižvelgiama į tai:

  • taisyklių pažeidimo laipsnį,
  • įmonės finansines galimybes.

Prisiminti! Individuali bauda už susitarimą dėl kainų gali siekti 2 mln. PLN.

Kainų susitarimas, t. y. susitarimas, ribojantis konkurenciją

Verslininkai turėtų atsiminti, kad bet koks (tiesioginis ar netiesioginis) kainų ar visų kitų prekių pirkimo ar pardavimo sąlygų fiksavimas yra kainų fiksavimas. Tai nurodyta str. 6 sek. 2007 m. vasario 16 d. Konkurencijos ir vartotojų apsaugos įstatymo 1 str.

 

6 str. 1:

1. Susitarimai, kurių tikslas arba poveikis yra panaikinti

konkurencijos ribojimas ar kitoks pažeidimas atitinkamoje rinkoje,

kurią visų pirma sudaro:

1) tiesiogiai ar netiesiogiai nustatant kainas ir kitas pirkimo sąlygas arba

prekių pardavimas;

2) gamybos ar pardavimo ir technikos pažangos ribojimas arba kontrolė

arba investicija;

3) pardavimo ar pirkimo rinkų skaidymas;

4) sudėtingas ar nenuoseklus naudojimas panašiose sutartyse su trečiosiomis šalimis

sutarčių sąlygos, kurios šiems žmonėms sukuria kitokias sąlygas

varzybos;

5) sutarties sudarymo sąlyga, kad kita šalis sutiks ar ją įvykdys

bet kokia kita nauda, ​​nesusijusi su materialiu ar įprastiniu ryšiu

su sutarties dalyku;

6) patekimo į rinką ribojimas arba verslininkų pašalinimas iš rinkos

netaikomas susitarime;

7) verslininkų, dalyvaujančių konkurse, sutikimu arba iki

šie verslininkai ir verslininkas, kuris yra konkurso organizatorius

pateiktų pasiūlymų sąlygas, ypač darbų apimtis ar kainą.

 

Priklausomai nuo kainų susitarimo pobūdžio, jis gali būti dviejų lygių – horizontalaus (susitarimas tarp verslininkų, konkuruojančių tarpusavyje) ir vertikalaus (verslininkų, nekonkuruojančių tarpusavyje, pvz., gamintojas su platintoju). Svarbu – įstatymo požiūriu nėra svarbu, ar verslininkai susitarė dėl konkrečios kainos, svarbu, kad jie taip ketino.